Revideco tar in nya delägare

Grundaren: "Generationsskifte som säkrar byråns framtid".

Revideco, en revisions- och redovisningsbyrå med ett 60-tal anställda på fyra orter i Sverige, har tagit in nya delägare. På huvuddelägarnivån handlar det om tre nya partner:

frida-300
Frida Sjölund

Jenny Holmström, Antti J. Niemi och Fredrik Pålsson, alla tre auktoriserade revisorer i Stockholm. Dessutom tas ytterligare en person in på en den andra partnernivån – Frida Sjölund, redovisningsansvarig på kontoret i Jönköping där hon delar rollen som kontorschef.

Enligt Revidecos grundare och vd Erik Emilsson utgör trion som kliver upp till huvuddelägarnivån en rejäl föryngring i den gruppen.

”Jag startade Revideco 1994, och var länge ensam huvudägare, men 2010 tog vi ett beslut att växla upp till fem likvärdiga huvuddelägare. Det gjorde att vi kunde växa vidare till nästa nivå. I huvuddelägarkretsen, vi kallar oss kulturbärare, har alla nu passerat 50-årsåldern. Genom att ta in yngre nyckelpersoner på kulturbärarnivån fortsätter vi vårt generationsskifte och säkrar byråns framtid”, säger Erik Emilsson.

Med tillskotten kommer Revideco detta år att ha nio huvuddelägare, och ytterligare sju delägare, totalt 16 partner. Det innebär att var fjärde person på Revideco på något sätt har andelar i firman.

”Alla ska inte vara delägare. På Revideco ser vi inte delägarskapet som en sedvanlig karriärväg. Vi har ett antal anställda som på många sätt är duktigare, och kan ha högre lön, än delägarna. De vi tar in som partner är personer vi tror kan föra vidare och utveckla företagskulturen”, säger Erik Emilsson.

revideco-foton
Från vänster: Antti J. Niemi, Jenny Holmström, Fredrik Pålsson

Fakta Revideco:

Erbjuder revision, redovisning och rådgivning till framför allt små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag. Revideco har huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Skellefteå, Jönköping och Göteborg. Under det senaste verksamhetsåret omsatte bolaget 45 Mkr och hade ett rörelseresultat (EBIT) på 3 Mkr.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]