Grattis alla nya delägare!

Hela listan på nya partner i EY – i Sverige och övriga Norden.

EY-nätverket, med 230 000 anställda globalt, tog in nya delägare i somras. Av totalt 714 nya partner är nio från Sverige, fyra från Finland och fyra från övriga Norden. Från Norden är det således 17 nya partner, vilket är färre än de 28 (varav 12 från Sverige) som upphöjdes till partner i fjol. I internationell jämförelse är det ändå ett relativt stort intag. Japanska EY, som verkar i en av världens största ekonomier med 127 miljoner invånare, tog exempelvis in 30 delägare.

”Det är otroligt glädjande att vi kan välkomna nio nya svenska delägare i år, inte minst att tre av dessa är kvinnor. Det här är ett bevis för att EY växer på alla fronter; såväl vad gäller revision, rådgivning och skatt. Jag och alla andra existerande delägare ser fram mot det energitillskott som våra nya delägare utgör, säger Hamish Mabon, vd EY Sverige.

Hela listan på nya delägare – i Sverige och övriga Norden.

På global nivå verkar 35 procent av de 714 nya delägarna i tillväxtländer, vilket enligt EY är rekord. Sett till regioner arbetar 40 procent i Amerika (nord och syd), 39 procent i Europa, Mellanöstern, Indien eller Afrika, 17 procent i bortre Asien och 4 procent i Japan.

I Sverige hade EY tidigare 19 procent kvinnliga delägare, vilket var i underkant jämfört med liknande byråer. Nu höjs den siffran något. Globalt är 29 procent av de 714 nyinvalda kvinnor, i Norden handlar det om sex kvinnor av 17. Inflödet av kvinnor i partnerkretsen är alltså stort inte bara i Norden.

Av de nya delägarna i Norden arbetar nio med revision, sex med olika typer av rådgivning och två med skatt.

Det svenska bolaget Ernst & Young Sweden AB ägs till 90 procent av 161 delägare i Sverige och till 10 procent av Ernst & Young Europe, med säte i Storbritannien.

Hela listan på nya delägare – i Sverige och övriga Norden.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *