Resultatlyft för Hogia

Levererar det 27:e positiva årsresultatet i följd.

Bygget av nya kontoret som ska stå klart våren 2019.

Programvarukoncernen Hogia-gruppen presenterar ett resultat för 2017 på 34 miljoner kronor, 6 procent upp från 2016. Det var det 27:e årsresultatet i rad med svart färg på siffrorna. Omsättningen ökade med 5 procent till 565 miljoner kronor. Antalet medarbetare ökade för nionde året i rad och är nu uppe i 650.

Molnplattformen Hogia Star, som uppges vara Hogias största produktsatsning någonsin, fortsätter. Hittills har bolaget investerat över 400 miljoner kronor i projektet. 2020 väntas den siffran vara mer än fördubblad.

”Företag ställer idag mycket större krav på sina stödsystem än de gjorde för bara några år sedan. Våra kunder efterfrågar integrerade helhetslösningar i en utsträckning som aldrig förr. Man vill ofta ge såväl medarbetare som till exempel samarbetspartners mobil åtkomst till vissa system”, säger Hogia-gruppens vd Bert-Inge Hogsved i ett pressmeddelande.

Hogia räknar med en fortsatt personaltillväxt. I Stenungsund pågår uppförandet av en ny kontorsbyggnad som kommer att stå färdig våren 2019, se tidigare artikel. Investeringen är av storleksordningen 160 miljoner kronor och skapar utrymme att på sikt öka antalet medarbetare i Stenungsund från dagens 550 till 750.

 

Martin Hammarström

[email protected]