Rapport: Sänkt rörelsemarginal för redovisningsbyråer

Ekonomiverktyget Oxceed har gjort en ”benchmarkingrapport” som bygger på bokföringsdata från cirka 100 redovisningsbyråer i Sverige. Mest anmärkningsvärt är att byråerna i studien har ökat omsättningen med hela 11 procent när första halvåret 2023 jämförs med motsvarande period 2022.

”Siffrorna visar på att branschen har stått emot lågkonjunkturens påverkan och fortsatt att växa i jämförelse med förra året. Det kan bero på att landets företag i allt högre grad söker hjälp med sin ekonomi i mer osäkra tider”, tror Carl Frostgård, CPO på Oxceed.

Revisionsvärlden beställer regelbundet rapporter från UC, som bygger på data från aktiebolag med SNI-koder för redovisning, revision eller skatterådgivning. Dessa rapporter, som alltså bygger på inrapporterade bokslut, visar att branschen som helhet endast växter med en eller två procent om året. Men om man exkluderar den stora massan av enmansbyråer och tittar på aktiebolag som omsätter 3 Mkr eller mer handlar det snarare om 7-8 procent. Oxceeds kunder växer alltså ännu mer.

Oxceeds rapport visar även på ökade kostnader, och att rörelsemarginalen (EBITDA) minskar från 18,6 procent till 18,1 procent. Det går stick i stäv mot de senaste årens UC-siffror, som i stället visat stärkt marginal under flera år. Oxceedstudien visar att det är kostnader för lokaler och annat som ökar, medan personalkostnaderna oväntat minskar med canaltaronja.cat 2 procent.

”Detta, i kombination med omsättningsutvecklingen, tyder på en ökad effektivitet hos landets redovisningsbyråer. Vi ser en tendens att byråer som har en högre omsättning per person också har ett högre resultat. Byråer som lägger upp emot och över 70 procent av omsättningen på personalkostnader har problem med lönsamheten”, skriver Oxceed.

Fotnot: Rapporten bygger på bokföringsdata från över hundra av Oxceeds kunder som driver redovisningsbyråer. Den minsta byrån ligger på en omsättning på 1 Mkr och den största på 80 Mkr. Snittomsättningen är cirka 10 Mkr.  

Länk till rapporten.

Martin Hammarström

[email protected]