Rådgivare spelar nyckelroll när skatt blir hållbarhetsfråga

Hållbarhetsfrågor får allt större utrymme i medier och företag. Skatteverket menar att det finns goda skäl för företag att hantera skattepolicy som en hållbarhetsfråga d.v.s. utarbeta en policy om hur skatter ska hanteras för att på ett hållbart sätt vårda företagets varumärke. Det finns uppenbar risk för varumärkesskada om företaget uppmärksammas i media i samband med skattefusk eller aggressiv skatteplanering. Även skattefusk hos leverantörer eller andra affärspartners kan skada ett företags varumärke. En genomtänkt skattepolicy borde därför vara med på listan av frågor som ett välskött företag ska ha koll på. Den bör beslutas på högsta nivå, i företagets styrelse.

Mycket tyder på att normen i näringslivet går mot att vilja bidra till samhället, inklusive att betala en rättvis och rimlig skatt. Jag har under året diskuterat skattepolicy som hållbarhetsfråga med flera revisionsbyråer och skatterådgivare. De signaler jag får är att de i ökad utsträckning avråder från, och inte vill medverka till, aggressiv skatteplanering. Skattepolicy som hållbarhetsfråga är något som växer, både i Sverige och globalt.

Hur kan då en genomtänkt skattepolicy se ut? En fråga är förhållningssättet till skatteupplägg, d.v.s. transaktioner där det i förväg är oklart om de ligger innanför eller utanför lagens ram. Ska företaget avstå från skatteupplägg eller är de acceptabla om de med t.ex. minst 75 procents sannolikhet ligger inom lagens ram?

En annan fråga att ta ställning till är om företaget ska avstå från transaktioner som i media kan komma att beskrivas som aggressiv skatteplanering.

Det går även att säga nej till kunder, leverantörer och andra samarbetspartner som fuskar med skatten. Man kan ta hjälp av Skatteverket och kolla upp om ett företag sköter sig skattemässigt. På Skatteverkets webbplats kan man genom att skriva in organisationsnumret omedelbart få information om huruvida ett företag har F-skatt, och är registrerat för moms eller arbetsgivaravgifter.

Även kapitalplacerare har anledning att vid val av placeringar beakta om företaget har en bra skattepolicy. Placerare vill känna till sina risker, exempelvis risken för att ett företag de placerat i får negativ publicitet på grund av aggressiv skatteplanering. En annan risk är att företaget blir skyldigt att betala stora belopp, illustrerat av det krav på cirka 125 miljarder kronor som nyligen ställts på Apple att betalas till den irländska staten. Kapitalplaceraren kan drabbas av varumärkesförlust om man äger företag som hamnar skattemässigt fel. Därtill kan kapitalplacerarnas kunder kräva att deras pengar inte placeras i skattefuskande företag.

För det enskilda företaget har Skatteverket ingen åsikt om huruvida det betalar för lite eller för mycket i skatt så länge det sker i enlighet med lagen. Men Skatteverket har också i uppgift från regeringen att främja att företagen ser skattepolicy som en hållbarhetsfråga. Såväl privatpersoner som företag har en tendens att göra som andra uppfattas göra. Ju fler företag som agerar skattemässigt på ett sätt som uppfattas som juste, desto mer kommer andra att vara benägna att agera juste och riktigt. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig och mer genomtänkta skattepolicyer i näringslivet är ett viktigt steg på vägen. Här spelar Sveriges skatterådgivare en nyckelroll.

Ingemar Hansson, Generaldirektör Skatteverket

Ingemar Hansson

[email protected]