PwC-revisorer anmälda för undermålig flygplatsrevision

Revisorerna för kommunägda Karlstad Airport dras in i härva kring guldkantad representation.

Revisorerna för Karlstad Airport, som arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Göteborg, är anmälda till Revisorsnämnden. Revisionsvärlden har tagit del av den anonyma anmälan, som är mycket kort och undertecknad ”Arg skattebetalare i Karlstad”. Anmälan registrerades redan den 16 mars, ungefär när Grant Thornton på uppdrag av Karlstads kommun började gå igenom kreditkortsutlägg och kvitton för förre vd:n för Karlstad Airport, en utredning Revisionsvärlden skrev om förra veckan.

Skandalen kring Karlstad Airport rullades upp när Värmlands Folkblad avslöjade att den nyligen polisanmälde flygplatschefen använt sitt företagskort till dyra middagar med företrädelsevis Amaroneviner, nattliga taxiresor och frikostigt dricksande. Flygplatschefen tvingades därefter avgå och hela styrelsen för Karlstad Airport har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. I dag den 12 maj ska en ny styrelse utses.

Av Grant Thorntons granskning, som gäller åren 2011-2015 framgår att det för hela 60 procent av alla köp med de granskade kreditkorten saknas tillräcklig information om syfte eller deltagare. Kvitton saknas helt för köp på tillsammans över 200 000 kronor.

Den revisor som är huvudansvarig för Karlstad Airport arbetar på Göteborgskontoret, är delägare i PwC och reviderar ytterligare cirka 150 bolag, bland annat kollektivtrafikbolaget Västtrafik AB, som omsätter över 7 miljarder kronor årligen. Den andre revisorn arbetar på kontoret i Karlstad, båda är auktoriserade. Göteborgsrevisorn skriver i ett mejl till Revisionsvärlden att han inte vill kommentera saken och hänvisar till tystnadsplikten och ”det faktum att vår revision för 2015 fortfarande pågår”.

001

Martin Hammarström

[email protected]