PwC i samarbete med Hypergene om riskanalys för småföretag

PwC Sverige ingår ett samarbete med Hypergene, ett svenskt bolag som säljer mjukvara för verksamhetsstyrning och -analys. Enligt ett pressmeddelande ska Hypergenes mjukvara byggas in i PwC:s tjänst “riskanalys” som säljs till små- och medelstora ägarledda företag.

”Alla företag har affärsrisker som behöver hanteras på ett effektivt och strategiskt sätt. Men det är inte enkelt att hålla sig uppdaterad kring vilka risker bolaget står inför. Därför har vår tjänst Riskanalys länge varit en viktig del i vårt kunderbjudande. När vi nu med Hypergene kan effektivisera, tydliggöra och operationalisera processen genom en säker och molnbaserad produkt ökar värdet i vårt erbjudande avsevärt”, säger Gey Widengren, partner på PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

Hypergene säger sig, tillsammans med PwC, ha utvecklat en “fristående produkt” för riskanalys. I mjukvaran får kunden identifiera risker via en frågeenkät, skatta riskerna utifrån sannolikhet och påverkan, analysera och visualisera riskexponeringen samt koppla aktiviteter till riskerna på ett sätt som går att följa upp löpande över tiden.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se