“Bra momentum i vår storbolagsrevision”

Nya KPMG-chefen Patrik Anderbro i kort intervju.

Patrik Anderbro är ny vd för KPMG i Sverige efter Magnus Fagerstedt som oväntat lämnade byrån för två månader sedan, se tidigare artikel. Anderbro bor i Västerås och kommer närmast från rollen som chef över KPMG:s verksamhetsområde små och medelstora företag, SME. Han har suttit i ledningen sedan 2013.

”Patrik kombinerar ett djupt yrkeskunnande som revisor med goda ledaregenskaper, något han visat som uppskattad chef för SME. Detta gör honom väl rustad för att framgångsrikt leda företaget framåt”, säger KPMG:s ordförande Björn Hallin i ett pressmeddelande.

Patrik Anderbro startade karriären på PwC men har arbetat på KPMG sedan 2001 och blev delägare 2011.

I ett pressmeddelande säger Anderbro att han är “ödmjuk inför uppgiften” att ta över vd-rollen och att han ser ledarskapet som ett lagarbete. Trots fullbokad agenda tar han sig tid att svara på några frågor:

Ni tycks ha medvind när det gäller storbolagsrevision, under våren har ni bland annat valts in som revisor i bolag som SAS, Infranord och Skandia. Bedömer du att KPMG återtagit förlorade marknadsandelar inom storbolagsrevision?

“Det stämmer att vi har ett bra momentum i vår storbolagsrevision. Ett antal fina offertvinster under det senaste året och högst kundnöjdhet av Big 4 i Svensk Kvalitetsindex senaste undersökning visar att vi är på rätt väg. Jag vill tro att det är resultatet av den strategi vi satte i företagsledningen för ett antal år sedan i kombination med ett dedikerat och engagerat arbete av våra medarbetare inom storbolagsrevision.”

Hur ser det ut inom SME-revision?

Vi ligger och taktar i nivå med föregående år, som resultatmässigt var ett av våra mest framgångsrika år i KPMG:s historia i Sverige.

Hur ser du som SME-revisor på försäljningen av redovisningsdelen till Aspia? Vilka för och nackdelar har den gett?

“Jag tror att allting har sin tid och vi sålde verksamheten vid en tidpunkt som var rätt för oss. Nu fokuserar vi på att utveckla vårt erbjudande för att växa framför allt på rådgivningssidan. Ett nytt marknadskoncept mot SME som går under arbetsnamnet KPMG-effekten håller på att ta form. Konceptet kommer innehålla produkter och tjänster med mer automatiserat innehåll. Konkurrentanalys är ett exempel på en produkt som vi redan börjat sälja till befintliga kunder. Mer kommer under hösten.”

Var det ett misstag att som förra gången rekrytera vd externt?

“Det är en fråga för styrelsen”, skriver Patrik Anderbro till Revisionsvärlden.

Jenny Barksjö Forslund, områdeschef för GävleDala-regionen, efterträder Anderbro som chef för verksamhetsområde Små och medelstora företag (SME).

Patrik Anderbro är revisor i ett 40-tal ägarledda bolag av varierande storlek, bland annat Björks & Byberg, en Västeråsbaserad miljardkoncern som bland annat driver flera bussbolag. Anderbro är 47 år och har en bakgrund som bandyspelare med 17 säsonger i elitserien(!).

Läs även kommentaren till KPMG:s tillsättning av Patrik Anderbro.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *