Olika åsikter på byråer om etableringsjobb

PwC och Ludvig & Co avvaktar - Azets försiktigt positivt.

Strax efter årsskiftet tecknades ett nytt avtal om så kallade ”etableringsjobb” mellan arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen (där en rad större revisions- och redovisningsbyråer ingår) och fackföreningen Unionen. Etableringsjobb är en statligt subventionerad anställningsform som tar sikte på långtidsarbetslösa och nyanlända. Revisionsvärlden kontaktade två byråer med kollektivavtal (något som krävs för stödet) för att pejla intresset.

Revisions- och rådgivningsjätten PwC är försiktigt avvaktande till etableringsjobb.

”Inom vår bransch söker vi ofta personer med specifika kompetenser till våra tjänster”, skriver Marie Rubarth, Human Capital Leader, i ett mejl.
Hon tror mer på andra initiativ för att öka sysselsättning, till exempel Beredskapslyftet och PwC:s mentorprogram Include, som bidrar till sysselsättning och ökad inkludering i samhället.

På Ludvig & Co tycker de att etableringsjobb är ett “viktigt och bra initiativ”, men att de inte har behov just nu.

“I nuläget anställer vi medarbetare som är utbildade inom något av våra kompetensområden. Framåt kommer vi givetvis att utvärdera detta och andra initiativ som bidrar till ökad inkludering och sysselsättning”, skriver HR-chefen Anne Ek.

På outsourcingkoncernen Azets kan man tänka sig att testa den subventionerade anställningsformen.

”Vi är positiva till etableringsjobb och tror det kan finnas positioner som lämpar sig för det, t ex inom it/tech och administration. För att arbeta som redovisnings- eller lönekonsult hos oss behövs kunskap inom svensk lagstiftning så det är lite svårare, speciellt med tanke på att vi har automatiserat bort, eller överlämnat till vår nearshoringverksamhet, arbetsuppgifter som är mindre komplexa”, skriver Azets HR-chef Jeanine Doeser.

Texten är uppdaterad.

Fakta

Etableringsjobb är ett nytt stöd som vänder sig till arbetssökande och arbetsgivare. Syftet med etableringsjobb är att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett jobb. Under anställningen ska arbetstagaren få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, och i normalfallet ska anställningen leda till en tillsvidareanställning på heltid. Etableringsjobb är begränsade till de yrken och branscher som arbetsmarknadens parter har tecknat kollektivavtal om.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Redaktionen

[email protected]