Ny EU-myndighet mot penningtvätt

EU inrättar en ny myndighet för bekämpning av penningtvätt (Amla) för att effektivisera unionens regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nyligen presenterade EU ett nytt penningtvättsregelverk som kommer att gälla både nationellt och internationellt. En nyhet är den nyligen etablerade myndigheten Amla (Anti-money-laundering authority).

Eftersom brottsligheten är gränsöverskridande, är den primära målsättningen för denna nya myndighet att förstärka kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Amla kommer att bestå av representanter från olika medlemsländer och dess syfte är att fungera som ett nav för samarbete och förbättra informationsutbytet mellan nationella tillsynsmyndigheter.

“Ofta är brottslingarna steget före oss, därför är det viktigt att effektivt kunna identifiera och sprida internationella trender till medlemsstaterna”, sa utredningssekreterare Tobias Bremell under en penningtvättskonferens den 15 november. 

I praktiken innebär det att Amla kommer att utforma bindande riktlinjer för rapportering om penningtvätt och misstänkta transaktioner. Myndigheten kommer också att granska de nationella tillsynsmyndigheterna för att säkerställa enhetlighet och hög kvalitet inom hela EU. Om tillsynsmyndigheterna inte följer riktlinjerna kommer Amla att ha befogenhet att ingripa och vidta åtgärder.

“Amla kommer att sätta ökat tryck på medlemsstaterna, men detta kommer att leda till betydande positiva förändringar”, tillägger Tobias Bremell.

För att säkerställa att Sverige lever upp till de nya kraven kommer regeringen nu att utreda hur svensk rätt behöver anpassas till internationell rätt. 

Fotnot: Den digitala penningtvättskonferensen arrangerades den 15 november av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Jonas Karanta

[email protected]