Nu rekryterar storbyråerna igen

Trots osäkert konjunkturläge måste storbyråerna fylla på med ny kompetens. Mest rekryterar EY, som vd Anna Svanberg tog emot en kull med cirka 100 nyutexaminerade i januari. Detta enligt en enkät där tidningen Balans de pejlat kompetensbehovet hos landets största revisionsbyråer, plus Aspia. Inte minst rekryteras olika typer av teknisk kompetens till konsultsidan. Alla byråer i enkäten har välkomnat nya kolleger. Såhär svarar byråerna Balans:

KPMG

”Vi har cirka 55 personer med olika profiler som började hos oss under januari 2021”, och nämner ”personer inom tech, analytiker inom data och business” samt it- och riskkonsulter. ”Det börjar även ett flertal revisorsassistenter och nyexaminerade jurister till vårt affärsområde Tax & Legal.”

BDO

”Under januari började femton nyutexaminerade hos oss, de flesta som revisorsassistenter men även skatte- och redovisningskonsulter.”
Deloitte
”Vi välkomnade cirka 60 nyutexaminerade under januari, framför allt inom Revision, Tax & Legal och Financial Advisory.”

Aspia

”Vi har cirka 30 nyanställda som startade hos oss i januari. Ungefär häften av dessa är juniora redovisningskonsulter och cirka en femtedel är juniora lönekonsulter.”

PwC

”Vi har ett antal nyutexaminerade som började hos oss nu i januari, majoriteten av dessa inom revision där vi tagit emot ett 50-tal nya medarbetare. Vi har också påbörjat och kommer att påbörja ytterligare rekryteringar för tillträden senare i vår och till hösten inom samtliga av våra affärsområden, exempelvis management consulting, revision samt rådgivning inom skatt, risk och transaktioner.”

Mazars

”Vi anställer en mindre kull nu i början av 2021, jämnt fördelade inom områdena revision, skatt och redovisning.”

EY

”Under januari tog vi emot en kull med cirka 100 nyutexaminerade till samtliga affärsområden. Majoriteten är tillskott till revision men vi har också anställt konsulter inom exempelvis skatt, transaktionsrådgivning, management och tech.”

Grant Thornton

”Vi har under december och januari välkomnat drygt 50 nya kollegor. Främst till affärsområdena revision, redovisning och advisory.”

Martin Hammarström

[email protected]