Nordiska redovisningskonsulter i samarbete

Srf Konsulterna signerar nordiska principer för redovisningsuppdrag.

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationer för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland.

”Våra gemensamma nordiska principer är ett naturligt steg i utvecklingen för att säkerställa kvalitet i de uppdrag redovisningsbranschen utför åt näringslivet”, säger Katarina Hedström Klarin, förbundsordförande i Srf konsulterna och vd för landets största redovisningsbyrå LRF Konsult.

Dokumentet undertecknades vid ett möte med NAF – Nordic Accountant Federation, i Norge förra veckan. Principerna som omfattar cirka 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras kollegor i Norden. Det nordiska samarbetet tillkännages drygt två månader efter att Srf Konsulterna och FAR bröt samarbetet kring auktorisationen av redovisningskonsulter med omedelbar verkan, se tidigare artikel.

Srf lanserade nyligen en ny svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, som bygger på de nya nordiska principerna. Enligt Srf konsulterna är Rex en mer modern och flexibel branschstandard med uppdateringar de önskat under en längre tid. FAR ska enligt tidningen Balans utveckla sin standard Reko så att den omfattar både redovisnings- och lönetjänster. Srf konsulterna har sedan flera år en egen branschstandard för löneuppdrag, SALK.

Nordiska redovisningstoppar från Srf konsulterna (Sverige) Regnskap (Norge) och Suomen Taloushallintoliitto (Finland). Nedre raden från vänster: Antti Rantalainen förbundsordförande Finland, Katarina Hedström Klarin förbundsordförande Sverige och Tony S Olsen förbundsordförande Norge. Övre raden från vänster Antti Soro Vd Finland, Roland Sigbladh Vd Sverige och Christine L Larsen Vd Norge.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]