Redovisningskonsulter blir rådgivare

Rådgivning hett även inom lön visar färsk studie.

Digitalisering och automatiserade tjänster fortsätter att påverka både redovisnings- och lönekonsulter. Yrkeskategorierna väntas samtidigt få hantera en större efterfrågan på rådgivande tjänster. Det framkommer av en enkätundersökning som branschorganisationen Srf konsulterna genomfört bland sina medlemmar.

Två tredjedelar av redovisningskonsulterna svarar att de helt eller delvis levererar andra tjänster idag än för tre år sedan. Mer än 80 procent svarar att de troligen kommer att leverera samma tjänster om tre år.

”Det är något som kan tolkas som att den största förändringen redan skett i branschen”, skriver Srf konsulterna i en kommentar till undersökningen.

De tjänster som väntas minska framöver är löpande bokföring, rapportering i pappersform och manuell hantering av fakturor och kvitton.
På frågan om hur starkt man upplever att kunderna efterfrågar rådgivning svarar de flesta en fyra eller en femma på en sex-siffrig skala.

Även lönekonsulter är med i enkätundersökningen och även bland dem är rådgivning hett. Hela 72 procent av de svarande tror att tror att rådgivning kopplat till lön kommer att öka. Samtidigt är digitaliseringstrycket starkt då 89 procent av de tillfrågade tror att automatiseringen av lönetjänster kommer att öka.

Finwire

[email protected]