Tydliga framtidsutsikter som utmanar!

Svalners redovisningsverksamhet i expansiv fas.

Therése Hedlund. Foto Svalner.

Sponsrat innehåll från Svalner

Svalners redovisningsverksamhet är nu inne på sitt fjärde år och består idag av fem välmeriterade medarbetare som tillsammans ansvarar för drygt 150 konsultuppdrag inom varierande branscher. En av dessa är Therése Hedlund som arbetar som Accountant hos Svalner och som precis nyligen blivit auktoriserad redovisningskonsult inom SRF. Thereses auktorisation möjliggör ytterligare till vår expansion och kommande rekryteringar.

– Vi arbetar med alla typer av bolag, men med visst fokus på ägarledda svenska bolag, holdingbolag och bolag med internationellt ägande utan egna lokala ekonomifunktioner. Genom vårt medlemskap i WTS Global, det största oberoende internationella skattenätverket i världen, kan vi även erbjuda rådgivning i mer än 100 länder. Det som gör oss unika är vårt oberoende och att vi arbetar i nära relation med klienten där förtroende och tillgänglighet är våra ledord, berättar Therése.

Therése har arbetat på Svalner i tre år och inledde sin karriär hos Svalner med en praktikplats under tiden hon studerade till Redovisningskonsult vid IHM Business School.

– Min resa på Svalner började med en praktikplats under 10 veckor. Jag kände snabbt att det var högt i tak och att jag fick möjlighet att forma min roll som konsult, vilket underlättade då jag efter praktiken arbetade kvar på deltid vid sidan av mina studier. Efter examen erbjöds jag en heltidstjänst hos Svalner och jag fick snabbt arbeta med ett stort spann av kunder och frågeställningar.

Therése berättar att sammanhållningen mellan kollegorna varit en framträdande faktor för hennes individuella utveckling. Att jag tillsammans med mina kollegor lär mig nya saker varje dag gör arbetet som redovisningskonsult otroligt givande och kul, säger Therése.

– Hos Svalner sätts det inga gränser för utveckling, både individuellt och i team. För mig är det viktigt att känna delaktighet i utformningen av sin arbetsroll och vägen framåt, men även utrymme att få sin röst hörd i större beslut som påverkar verksamheten.

En stor fördel med att arbeta som redovisningskonsult på Svalner är den breda skattekompetensen vi har att tillgå tack vare våra skattjuristkollegor, säger Therése.

Idag befinner sig Svalners redovisningsverksamhet i en expansiv och utvecklande fas och kunde som ett led av detta vid årsskiftet 2021 stolt presentera sig som en SRF Auktoriserad Redovisningsverksamhet.

– Att Svalner nu kan titulera sig som en auktoriserad redovisningsverksamhet är en viktig kvalitetsstämpel och ett tydligt ställningstagande. Våra kunders förtroende för oss och vårt arbete är helt avgörande för verksamheten och vår fortsatta framgång, säger Therése.

Svalner är Sveriges ledande och Nordens första oberoende specialister inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Svalner arbetar inom företagsbeskattning och indirekta skatter, finansiell rådgivning, värdering samt redovisning. Svalners specialistkompetenser är inom bland annat fastigheter, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt Private Equity. Idag är Svalner över 80 medarbetare och befinner sig i en spännande tillväxtfas där en av satsningarna riktar sig mot Svalners redovisningsverksamhet som ska växa ytterligare under året.

Sponsrat innehåll från Svalner

Redaktionen

[email protected]