Ekonomibyrån om Blikk KYC & AML: ”Underlättar vår vardag”

Sponsrat innehåll från Blikk

Gänget på Ådemark Ekonomi.

Hundratals ekonomibyråer använder dagligen Blikk Byrå för att minska administrationen och skapa tid för viktigare uppgifter. Nu utökas det populära byråstödet med en molnbaserad lösning som gör det smidigt att uppnå kundkännedom och leva upp till kraven i penningtvättslagen.

– Genom att integrera KYC- och AML-lösningen i Blikk Byrå slipper våra kunder använda flera tjänster, utan samlar istället alla sina viktigaste funktioner i ett system, säger Kersti Bergström, produktchef på Blikk.

Ett smidigt flöde under hela KYC-processen

Blikk har lagt stor vikt vid att ta fram en lösning som gör det möjligt att arbeta i ett sömlöst flöde, från riskbedömning till bevakning och rapportering.

– Med vår standardiserade mall blir det enkelt för byråerna att göra en allmän riskbedömning för byrån som helhet. Genom att ange när nästa bedömning ska göras kan de också känna sig trygg med att regelefterlevnaden bibehålls, säger Kersti Bergström och fortsätter:

– Beroende på vilka uppdrag som är knutna till en kund kan byråerna välja bland färdiga mallar under kundkännedomsprocessen. Blikk hämtar automatiskt verifierade företagsuppgifter från register och gör kontroller mot PEP- och sanktionslistor. ID-kontrollen av verklig huvudman och företrädare för bolaget kan göras med BankID.

Systemet kontrollerar löpande om det sker några förändringar hos byråns kunder. Händer något som kan påverka riskbedömningen, exempelvis om verklig huvudman ändras, skapas det automatiskt en händelse som gör att man snabbt kan ta lämpliga åtgärder. Det finns även möjlighet att registrera, hantera och följa upp egna avvikelser.

– Vår smarta lösning samlar byråns KYC-arbete i en överskådlig dashboard och gör det smidigt att leva upp till penningtvättslagens högt ställda krav, säger Kersti.

Upptäck fler fördelar med Blikk KYC & AML

En efterlängtad funktion bland ekonomibyråer

Olivia Hedman, Redovisningskonsult på Ådemark Ekonomi, är en av dem som haft möjlighet att vara testpilot för Blikks KYC- och AML-lösning. Hon är mycket positiv till den nya modulen och tror att den kommer underlätta det dagliga arbetet på byrån.

– Blikks KYC-lösning är användarvänlig och visuellt tilltalande. Den är lättjobbad och det syns väldigt tydligt vad man har gjort, vad som har påbörjats och vad man ska göra härnäst. Att snabbt kunna se aktuell status för den allmänna riskbedömningen och kundkännedomen är nämligen något vi har saknat tidigare, säger Olivia Hedman.

Hon berättar mer om utmaningarna som de upplevt:

– Vi har testat att sköta vårt KYC- och AML-arbete i flera olika system, från Word till renodlade KYC-tjänster. Vi upplevde däremot att det snabbt blev rörigt. Bland annat på grund av att systemen inte var särskilt användarvänliga, samtidigt som det saknades ett naturligt och överblickbart flöde för KYC- och AML-processerna, berättar Olivia Hedman och fortsätter:

– Som exempel hade vi inte möjlighet att göra en allmän riskbedömning för byrån. Eftersom detta är en central del av KYC- och AML-arbetet skulle vi behöva använda ytterligare ett system för att hålla koll på vår allmänna riskbedömning.

Att de nu kan samla byråns viktigaste funktioner i ett system ser Olivia som en stor fördel. Hon uppskattar dessutom att Blikk har integrerat den allmänna riskbedömningen som en naturlig del i KYC- och AML-flödet.

– Vi använder redan Blikk Byrå för att hålla koll på våra affärsmöjligheter, bevakningslistor och uppdrag. När byråstödet nu utökas med en KYC-lösning som uppfyller alla våra behov slipper vi tidskrävande dubbelarbete i flera system. Det underlättar även för våra konsulter som redan är vana vid att använda Blikk, avslutar Olivia Hedman.

Läs mer och boka demo av Blikk KYC & AML

Sponsrat innehåll från Blikk

Annons

[email protected]