Minus för Modern Ekonomi

Röda siffror och omsättningen står och stampar.

Frans Blom

First North-listade redovisningskedjan Modern Ekonomi gjorde ett resultat efter finansnetto på minus 1,2 Mkr under de första sex månaderna i bolagets brutna räkenskapsår. Det är en rejäl försämring från 83 000 kronor för under motsvarande period i fjol. Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,1 Mkr, vilket kan ställas mot 1,5 Mkr för ett år sedan.

”Alla investeringar, utveckling av system och nya tjänster kostar både ekonomiskt och resursmässigt. Resultatet så här långt kan i stor utsträckning förklaras av alla satsningar vi gör”, skriver vd Frans Blom i rapporten.

Bland annat lanserade bolaget i höstas en en app för smartphones för hantering av utlägg, reseräkningar och traktamenten och en helt ny it-miljö beräknas vara i full drift hösten 2017.

Omsättningen under sexmånadersperioden uppgick till 55 Mkr, nästan oförändrat från i fjol.

Under mars stärktes bolagets egna kapital genom ett tillskott från grundarna. Bolaget fick ett villkorat kapitaltillskott på 5 Mkr genom omvandling av en fordran som grundarna hade på Modern Ekonomi Sverige AB.

Den 30 januari 2017 registrerades dotterbolaget ME Franchise AB.

”Syftet med etableringen är att bolagisera vårt franchisekoncept och därmed renodla det i avsikt att göra en ökad satsning på att få in nya franchisetagare. Ett väl fungerande franchisekoncept gör att vi kan expandera varumärket”, skriver bolaget i rapporten.

Inspirationen kommer från Saga Services, en av Norges största aktörer inom redovisningstjänster som via en franchisemodell på den norska marknaden omfattar drygt 200 medarbetare och fler än 4 600 kunder.

Saga Services fick i vintras köpa 200 000 aktier i Modern Ekonomi av bolagets grundare.

Martin Hammarström

[email protected]