”Marknaden är stark”

EY:s vd Jesper Nilsson om bokslutet där omsättningen ökar med 8 procent.

EY:s Stockholmskontor

EY i Sverige omsatte 3,74 miljarder kronor under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 juni 2016. Det är inte oväntat rekordomsättning och en ökning med 8 procent från föregående år. Tillväxten är starkast inom skatt och transaktionsrådgivning, men även revisionsaffären växte något.

”Vi har lyckats väl inom alla våra affärsområden. Revison är ingen tillväxtbransch, så det är roligt att vi har varit framgångsrika även i vår revisionsaffär. Marknaden är stark”, säger EY:s vd Jesper Nilsson.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 350 miljoner kronor. Det är en ökning med 40 miljoner kronor eller nästan 13 procent, jämfört med föregående verksamhetsår. EY skriver i årsredovisningen, som nyligen blev offentlig, att prisnivån bibehållits samtidigt som tillväxten varit god.

”Det är inte alltid lätt att växa med lönsamhet, men vi lyckas hålla resultatet uppe. Rörelsemarginalen är på ungefär samma nivå som i fjol”, säger Jesper Nilsson.

Affärsområdet skatt utvecklas riktigt starkt och närmar sig en årlig omsättning på en halv miljard kronor. Kan skatt fortsätta att växa i den här takten?

Jesper Nilsson

”Just nu ser det fortsatt bra ut. Det finns flera högaktuella frågor inom skatteområdet som driver efterfrågan, exempelvis regelverket kring 3:12 och BEPS (ett OECD-projekt för att motverka urholkade skattebaser och att företag flyttar vinster mellan länder, RV:s anmärkning)”, säger Jesper Nilsson.

Även revisionsaffärer växer samtidigt som antalet auktoriserade och godkända revisorer hos er minskar. Hur kommenterar du det?

”Även revisorer jobbar på ett effektivare sätt. Vi har färre men större uppdrag, delvis är detta kvardröjande effekter av den avskaffade revisionsplikten för mindre företag”, säger Jesper Nilsson.

Till resultatlyftet bidrar att EY har genomfört en ny kompensationsmodell för delägarna, som får lägre pensionsavsättningar men höjd utdelning. Detta leder till att de totala personalkostnaderna för EY faktiskt minskar något. Detta trots att EY ökade antalet anställda i Sverige med 104 till 2 313 personer.

”Det är en internationell harmonisering av den totala kompensationen. Vi anpassar oss till det som gäller i hela nätverket”, säger Jesper Nilsson.

Antalet anställda växer med 4,7 procent men lönekostnaderna för icke delägare växer bara med 1,5 procent. Är det juniorerna som driver er tillväxt?

”Så kan man se det. När vi växer och nyanställer handlar det mycket om nyutexaminerade. Det blir en förändrad åldersmix och det är en effekt av tillväxten”, säger Jesper Nilsson.

Av årsredovisningen framgår att EY delar ut 287 miljoner kronor av fjolårets vinst. Det blir 1,9 miljoner kronor i snitt för de 151 delägarna. Det är i linje med snittutdelningen för PwC:s delägare i fjol, se separat artikel.

Martin Hammarström

[email protected]