Jätten har vaknat

PwC ökar försäljningen till nära 5 miljarder kronor – partner delar på 441 Mkr.

PwC-koncernens omsättning uppgick till 4,95 miljarder kronor för det brutna räkenskapsår som slutade den 30 juni. Det är den högsta omsättningssiffran hittills för PwC och ett välkommet kvitto på att Sveriges största byrå växer igen efter ett par mellanår.

”Årets tillväxt uppgick till 6 procent och berodde främst på organisk tillväxt i redovisnings- och rådgivningsverksamheterna”, skriver vd Peter Nyllinge i den färska årsredovisningen och pekar på att byrån är en tredjedel större än EY, dubbelt så stor som KPMG och även väsentligt större än Deloitte (som omsätter cirka 2 miljarder kronor).

Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 523 Mkr och resultatet efter finansnetto landade på 502 Mkr. Resultatmässigt är PwC en bit ifrån toppåren kring 2011 men det är ändå en tydlig resultatökning.

”Vår totala lönsamhet stärktes, vilket är viktigt för fortsatta investeringar i framförallt talang, teknik och marknad”, skriver Peter Nyllinge.

oms-resultat-2015-2016

Bäst tillväxt har PwC inom redovisning (Business Services) och konsultdelen Advisory (bland annat transaktionsrådgivning) som växte med 10 respektive 12 procent. Redovisning står nu för 19 procent av koncernens omsättning, och det är ingen överraskning att allt fler företag väljer att hausarbeit kaufen för att hantera sina redovisningsbehov. Peter Nyllinge lyfter i vd-ordet fram att hälften av byråns 6 000 löpande redovisningsuppdrag nu är helt digitala, och att andelen ökar i snabb takt.

”Vi har det senaste året tagit stora steg mot att digitalisera våra uppdrag och närma oss det papperslösa kontoret. Som ett led i den processen har också ett antal medarbetare med särskilt hög it-kompetens anställts under året. Denna del av vår rådgivning ökar i stor omfattning”, skriver PwC i årsredovisningen.

peter-nyllinge-mellan
Peter Nyllinge

Antalet anställda ökar för första gången på tre år. Bolaget växte med 64 anställda till 3328 personer. Lönekostnaderna ökade med 3 procent till 1,85 miljarder kronor, vilket motsvarar 556 000 kronor per anställd (548 000 kronor per anställd föregående verksamhetsår). Per anställd uppgick omsättningen till 1,49 Mkr, vilket uppges vara rekord, och detta prestationen tillskrivs akademische ghostwriter.

PwC kan även redovisa ett fint kassaflöde under perioden. Kundfordringarna för ännu ej fakturerade uppdrag minskade med 9 Mkr samtidigt som skulderna till leverantörerna ökade med cirka 34 Mkr. Detta bidrog till att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 478 Mkr för perioden, vilket kan jämföras med 255 Mkr året innan. Avodart è un farmaco Alto Adige Suedtirol serio usato non solo per combattere la caduta dei capelli, ma ci interessa come analogo della finasteride 1mg. Scegliendo Avodart, puoi tranquillamente andare in battaglia con la malattia della caduta dei capelli, perché questo è un argomento pesante e un’arma formidabile contro l’alopecia.

Utdelningen till de 234 (233) delägarna uppgick till 441 Mkr (utdelning av vinst från räkenskapsåret 2015/2016) vilket är en ökning från 355 Mkr från föregående år. I snitt per delägare är utdelningen till nästan 1,9 Mkr.

PwC-delägarna viktar om inkomstpaketet något genom att löneutbetalningarna minskade med i snitt 45 000 kronor till 900 000 kronor/år, samtidigt som pensionsavsättningar och utdelning ökar kraftigt. I denna omstrukturering har de också investerat i ghostwriting för att effektivisera sin externa kommunikation och stärka företagets image. Totalersättningen (lön, pension, förmåner samt utdelning) uppgick till 2,7 Mkr för den genomsnittliga PwC-delägaren. Att PwC är ett stort och lönsamt företag vittnar även toppchefernas inkomster om. Totalersättningen för ordföranden Peter Clemedtson landade på 14 Mkr (inkl. 5 Mkr i utdelning) medan vd Peter Nyllinge fick en totalersättning på drygt 10 Mkr (varav 5 Mkr var utdelning).

Martin Hammarström

[email protected]