LRF Konsult växlar upp praktikprogram

Studenter till 19 kontor – ”Nästan dubbelt så stort”

Frida Karlsson

LRF Konsult tar i höst emot 22 studenter till sitt internship-program som i år genomförs vid 19 kontor över hela landet.

”Det är tredje året vi genomför programmet och i år är det nästan dubbelt så stort som tidigare år. Det är både fler studenter och fler kontor som deltar”, säger Frida Karlsson, HR-specialist på LRF Konsult och ansvarig för programmet.

Drygt hälften av studenterna läser till agronom, jägmästare eller lantmästare på någon av landets fyra skogs- och lantbruksuniversitet, medan knappt hälften är ekonomer från vanliga universitet och högskolor. Praktiken går ut på att minst en dag i veckan arbeta som redovisningskonsult på det lokala kontoret men också delta i diverse utbildningar. Tanken är att studenterna, som befinner sig i slutfasen av sin utbildning, ska få inblick i hur det är att arbeta som rådgivare på LRF Konsult. Efter praktikperioden är förhoppningen att de ska söka jobb på byrån – antingen på heltid efter avslutad examen, eller på deltid parallellt med studierna.

”Vi har även tidigare internship-praktikanter som har skrivit examensuppsats för oss”, säger Frida Karlsson.

Det verkar vara mycket utbildning och tematräffar i internship-programmet. Blir de vanliga redovisningskonsulterna avundsjuka när studenterna kommer in från sidan?

”Nej, det tror jag inte. Vi satsar ju stort på att utveckla och vidareutbilda våra befintliga medarbetare och har alla möjliga typer av utvecklingsmöjligheter även för dem”, säger Frida Karlsson.

Av de 13 personer som genomförde internship under hösten 2016 är en handfull kvar på byrån idag, enligt Frida Karlsson.

 

Martin Hammarström

[email protected]