LRF Konsult planerar namnbyte

Nytt varumärke ska ge ökad tillväxt i städerna.

Katarina Klingspor

Redovisningsjätten LRF Konsult, som sedan maj har private equity-bolaget Altor som huvudägare (Lantbrukskooperationen LRF äger fortfarande 25 procent) planerar ett namn- eller varumärkesbyte. Arbetet med det nya varumärket är redan igång, men ska lanseras först om 1,5 till 2 år. Det säger LRF Konsults vd Katarina Klingspor i en intervju i nättidningen Realtid. Det nya varumärket ska spegla både LRF:s historia och framtiden.

”Vi har ett starkt varumärke som vi ska ta hand om och samtidigt koppla det nya varumärket till småföretag i våra tätorter”, säger Katarina Klingspor i intervjun.

Klingspor säger inte uttryckligen att namnet ska ändras utan talar om ”varumärket”. Dock antyder hon att namnet LRF inte klingar lika bra i städerna, där de flesta nya företag startas, som det gör på landet.

”Det sker i dag en urbanisering som vi inte kan undkomma, där har vi en stor potential. Samtidigt är det vårt ursprung i de gröna näringarna som har gett oss en unik position som vi självklart kommer att försvara och utvecklas”, säger Katarina Klingspor till Realtid.

LRF Konsult har drygt 1400 anställda på 130 kontor i hela Sverige. När nya redovisningsjätten Aspia under hösten integrerar KPMG:s redovisningsdel kommer medarbetarantalet att bli i samma storleksordning som LRF Konsults och omsättningen troligen något högre.

Katarina Klingspor låter sig inte stressas av att Aspia, som ägs av IK Investment Partners, med KPMG-affären redan landat ett stort förvärv.

”Att växa via förvärv kräver att man väljer med vem man vill växa. Det uppstår mycket potentiella synergier, men det är viktigt att vara selektiv annars är risken att ett förvärv stör organisationen mer än det ger. Men ja, vi tittar kontinuerligt efter företag att växa tillsammans med”, säger Katarina Klingspor till Realtid.

Det finns många skillnader mellan LRF Konsult och Aspia, bland annat har LRF Konsult betydligt fler och mindre kunder. Aspia har de senaste åren vuxit mycket inom outsourcing gentemot medelstora företag. LRF Konsult har dessutom ett bredare tjänsteutbud med bland annat skatt och fastighetsmäkleri.

”På sitt sätt är vi absolut konkurrenter, men LRF Konsult har en annan vision och satsar på det breda tjänsteutbudet för småföretagare”, säger Katarina Klingspor.

Martin Hammarström

[email protected]