LRF Konsult bistår när fiskare får 11 Mkr av staten

Fiskare och justitiekanslern i historisk förlikning.

Från vänster: Jessica Wieslander, LRF Konsult, Per Grape, fiskare, Dan Neland, LRF Konsult, Lennart Svedlund, fiskare, Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, Sven Danell, fiskare, Anna Skarhed, Justitiekansler, Anna Lindvall, Handläggare JK. FOTO: LRF Konsult

Högsta domstolen fastställde under 2014 att staten var skyldig att ersätta sju fiskare i Haparanda skärgård för den ekonomiska förlust som kunde ha uppkommit till följd av de fiskerestriktioner som infördes genom en förordning som begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde.

Lisa Kylenfelt

Fiskarna har nu nått en överenskommelse om ersättning med staten företrädd av justitiekanslern, JK. Genom överenskommelsen erhåller de tio fiskarna över 11 Mkr i kompensation för intrånget plus ombudsarvode. Överenskommelsen undertecknades måndagen den 27 augusti 2018 av justitiekansler Anna Skarhed och fiskarnas ombud, juristen Lisa Kylenfelt på LRF Konsult. Även Jessica Wieslander har arbetat med uppdraget.

”Förlikningen är en upprättelse efter de årtionden av strider om fiskevattnet i Bottenviken som har rått mellan stat och fiskare, en tvist som har gått under namnet Fiskekriget i Haparanda skärgård”, säger Rickard Josefson, chefsjurist LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Domen i högsta domstolen var juridiskt intressant på så sätt att det klargjordes att rätt till ersättning i vissa fall kan grunda sig direkt på grundlag när särskilda bestämmelser om ersättning saknas.

Martin Hammarström

[email protected]