Lönekonsult efter 12 veckors utbildning

”Det kommer inte att bli några problem att hitta uppdrag till de här personerna”.

Emelie Bernhardsson och Magnus Wingmark

Bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Works utbildningsdel Academy genomför i sommar en ny intensivutbildning där 14 personer från hela Sverige utbildas till lönekonsulter. Intensivutbildningen pågår under 12 veckor och bygger på modern pedagogik, så kallad Accelerated Learning. Efter examen i september är det meningen att deltagarna ska vara startklara lönekonsulter, redo att komma ut på kunduppdrag. Samtliga uttagna har garanterad anställning på Academic Work.

”Det kommer inte att bli några problem att hitta uppdrag till de här personerna. Efterfrågan på lönekonsulter är mycket stor. Vi klarar inte av att tillsätta så många som våra kunder efterfrågar. Det är bakgrunden till att vi startar den här utbildningen”, säger Magnus Wingmark, vd på Academic Work, till Revisionsvärlden.

Academy har tidigare testat konceptet med intensivkurser för att utbilda bland annat programmerare, automationsingenjörer och redovisningsekonomer, se tidigare artikel. Nu har turen alltså kommit till bristyrket lönekonsulter.

”I likhet med våra andra utbildningar saknar löneprogrammet krav på formella förkunskaper eller specifik arbetslivserfarenhet. Med detta sagt är uttagningen mycket noggrann och vi väljer ut ett fåtal ambitiösa personer med rätt potential. 860 personer gjorde provet till lönekonsultprogrammet och 14 valdes ut. Många kommer från andra jobb. Att vår utbildning är kort och att vi kan erbjuda garanterat jobb gör att de vågar kasta loss och byta karriär”, säger Emelie Bernhardsson, vd på Academy.

Deltagarna kommer från hela Sverige och utbildas nu i Academys så kallade campus i Kista, som liknar ett modernt och luftigt kontor snarare än en traditionell skola.

Linnéa Bergkvist och Nellie Hernvall är två av deltagarna på löneprogrammet. För båda innebär utbildningen att karriären tar en ny riktning. Linnéa Bergkvist har tidigare arbetat som ekonomiassistent och fick där upp ögonen för löneområdet. Nellie Hernvall har arbetat på kundtjänst och har ingen tidigare erfarenhet av ekonomi eller redovisning.

Nellie Hernvall och Linnéa Bergkvist

”Inom lön arbetar man mer med människor än man gör inom ekonomi. Det lockar mig”, säger Linnéa Bergkvist.

Deltagarna möter redan under utbildningen dominerande lönemjukvara som exempelvis Hogia och Agda PS. Både Linnéa Bergkvist och Nellie Hernvall är medvetna om att teknikutvecklingen inom löneområdet går snabbt, men ingen av dem är oroliga för att bli ersatta av robotar och system.

”Systemen kommer att ta hand om stora delar av lönerna, men det finns fortfarande många undantag som måste hanteras manuellt”, säger Linnéa Bergkvist.

”Lönekonsulten kommer att vara viktig för att förklara hur systemen fungerar och vad siffrorna i lönebeskeden betyder”, tror Nellie Hernvall.

Duktiga lönekonsulter är attraktiva på arbetsmarknaden och deltagarna på programmet är medvetna om att de som uthyrda konsulter från Academic Work kan komma att få erbjudanden om att börja arbeta hos kundföretaget. Båda tror dock att det är nyttigt att i början av karriären arbeta som konsult i bemanningsföretag, eller på redovisningsbyrå.

”Jag vill skaffa mig erfarenhet från stora och små företag, men på sikt skulle jag vilja ha en egen lönebyrå”, säger Nellie Hernvall.

Även på Academic Work är man medveten om att om de nyutbildade lönekonsulterna kan komma att rekryteras över till kunden efter en tid.

Hur stor är risken att ni investerat stora pengar i en utbildning för personer som stannar relativt kort tid som konsulter?

’’Vi är vana vid att duktiga konsulter rekryteras och går över till kund. Om en konsult jobbar 12 månader hos en kund kan kunden rekrytera över konsulten utan kostnad. Sker överrekrytering innan så har vi en avgift för att täcka kostnaden för utbildningen”, säger Magnus Wingmark.

Academy sökte kandidater till löneprogrammet i framför allt sociala och digitala medier. Man arbetade med såväl Instagram som Facebook, LinkedIn och Snapchat.

”Vi jobbade mycket med storytelling, t.ex. genom att beskriva värdet som jobbet genererar och de goda framtidsutsikterna som finns för den moderna lönekonsulten. Det handlar också om att använda annat språk än det som brukar finnas i traditionella rekryteringsannonser. Du får inte ha några ovanliga facktermer. Vi söker personer som troligen aldrig tidigare funderat på att arbeta inom lön”, säger Emelie Bernhardsson.

Närmare 2000 personer visade intresse för lönekonsultprogrammet och 860 personer gjorde som sagt ett prov online.

Även redovisningsbranschen skriker efter lönekonsulter. Borde ni inte köra en snabbutbildning i samarbete med någon större revisionsbyrå?

’’Det finns sådana diskussioner, men hittills har vi inte gjort någon skräddarsydd utbildning inom redovisning eller lön. Däremot har vi gjort flera skräddarsydda utbildningar inom IT och Teknik’, säger Magnus Wingmark.

Magnus Wingmark och Emelie Bernhardsson

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se