Kvinnlig revisor ger bolag högre kreditbetyg

Även lägre konkursrisk för företag där en kvinna granskar böckerna.

Tomas Nylander

Tio år efter att revisorsplikten avskaffades för mindre aktiebolag har kreditupplysningsföretaget Bisnode analyserat 730 000 aktiebolag. Det visade sig att bolag som har en revisor generellt går bättre, har en högre kreditvärdighet och att konkursrisken är lägre. Bäst gick de för företag med en kvinnlig revisor.

”Vi ville skaffa oss en bild av hur det påverkar företagets bärighet om man har en revisor kontra dem som inte har det. Utvecklingen sedan 2010 har tyvärr gått åt fel håll. Bokslut där små- och medelstora företag utan revisor skickar in felaktiga siffror är ett problem. Liksom en ökande andel påhittade och falska årsredovisningar”, säger Tomas Nylander, senioranalytiker på Bisnode.

Det nya i årets analys var att man tittade närmare på fakta bakom revisorsrollen så som antal uppdrag, ålder och kön. Analysen visade bland annat att konkursrisken var cirka 30 procent högre för företag med en manlig revisor jämfört med bolag med en kvinnlig. Där menar Tomas Nylander att en förklaring ligger i antalet uppdrag per revisor. Där 1 av 4 manliga revisorer har fler än 100 uppdrag, medan bara 1 av 10 kvinnliga revisorer har fler än 100 uppdrag. En annan orsak kan vara att kvinnliga revisorer tenderar att gå in i bolag som de känner till. De såg också att flertalet bland de 5074 revisorer som ingick i undersökningen var över 50 år med en övervikt i de övre åldrarna. Hela 1157 verksamma revisorer var mellan 51 och 70 år.

”Det finns inte så många unga revisorer. Vilket kan skapa problem när pensionsavgångarna kommer men det verkar också som att många fortsätter att arbeta även efter 65”, säger Tomas Nylander.

Andra slutsatser som analysen gav var att bolag som ingår i en koncern samt företag verksamma inom stabil fastighetsförvaltning ofta har en utsedd revisor. Däremot saknar en majoritet av byggbolag med låg omsättning revisorer och den typen av bolag har också en hög konkursrisk. Andra branscher som verkar avstå revisorer är restauranger och bolag inom redovisning och bokföring. Den senare gruppen gör möjligen jobbet själva. Tomas Nylander och hans kollegor har även några generella iakttagelser om revisorer.

”Det är en seriöst arbetande yrkeskår, som har en viktig opartisk funktion i ett företag. När allt kommer omkring är revisorn en garanti för att en regelrätt årsredovisning upprättats. Vi som kreditupplysningsföretag kan sedan lättare fastställa ett korrekt kreditbetyg på företaget”, avslutar han.

Mari Louise Paulson

mari-louise@revisionsvarlden.se