Så kan HQ:s nyemission gynna KPMG

HQ AB överklagar den dom i Stockholms tingrätt från förra veckan där bland andra KPMG och den tidigare HQ-styrelsen blev vinnare och slapp skadestånd. Samtidigt meddelar HQ AB i ett pressmeddelande att bolaget kallar till en extrastämma i januari där beslut om nyemission ska fattas. Nyemissionen ska tillföra bolaget mellan 305 och 335 miljoner kronor. I och med domen ska HQ AB betala rättegångskostnader på på 260 miljoner kronor till vinnarna, bland andra KPMG och finansmannen Mats Qviberg. Dessa pengar ska dock inte betalas ut förrän domen vunnit laga kraft. Det betyder att KPMG, om domen överklagas, kommer att få vänta på sina pengar (eller betala både sina egna och HQ:s rättegångskostnader om målet tar en annan vändning i hovrätten). Efter domen i HQ-målet har ett antal advokatbyråer på den vinnande sidan vänt sig till Kronofogden och begärt att pengar skall låsas hos HQ. Kronofogden har gjort en första utmätning hos det tidigare finansbolaget, rapporterar ekonomisajten E55. Enligt juridisk expertis som Revisionsvärlden talat med kommer största delen av pengar som HQ får in i sin nyemission att låsas på ett liknande sätt.

Revisionsvärldens tolkning är att HQ:s nyemission under vissa förutsättningar kan vara positiv för KPMG. Om HQ lyckas med nyemissionen, överklagar målet och förlorar igen skulle KPMG i alla fall få betalt för kostnaderna för tingsrättsförhandlingarna. Om emissionen inte lyckas blir det konkurs eller likvidation för HQ och då blir det troligen inte så mycket pengar till svarandesidan (KPMG med flera).

Fotnot. I en tidigare version av denna artikel refererades till en uppgift i Svenska Dagbladet som gick ut på att HQ, för att över huvud taget kunna få upp målet i hovrätten, måste visa att de har pengar som täcker motpartens rättegångskostnader från tingsrättsförhandlingarna. Revisionsvärlden har varit i kontakt med Svea Hovrätt, som säger att någon sådan regel inte existerar. Problematiken tycks ligga på ett annat plan, att HQ måste ställa säkerhet hos Kronofogden motsvarande motpartens rättegångskostnader på 260 miljoner för att undvika utmätning.

 

Martin Hammarström

[email protected]