KPMG får granska Collector åt FI

Anders Bäckström rattar prestigeuppdrag.

Anders Bäckström

Finansinspektionen kommer att tillsätta en specialgranskning av Collector efter att nischbanken reserverat 800 miljoner kronor för kreditförluster i samband med bokslutet för 2019, se tidigare artikel.

Nättidningen Realtid skriver att det blir Anders Bäckström med hans team på KPMG som får det prestigefyllda uppdraget.

”Ja, det stämmer. Jag och och mitt team på KPMG kommer fullfölja det uppdrag vi fått från Finansinspektionen”, säger Anders Bäckström, partner inom revision KPMG, till Realtid.

Anders Bäckström vill inte kommentera vad uppdraget innebär utan hänvisar till det förordnande som Finansinspektionen utfärdat, en handling Realtid har begärt ut utan framgång.

Varför tror du att de valde just dig?

”Jag tror att min och mitt teams samlade expertis på området är mycket god. Sedan handlar det om att vi inte har några andra uppdrag inom området och att det inte råder några intressekonflikter”, säger Anders Bäckström till tidningen.

EY är Collector Banks nuvarande revisor.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se