“Kanske att vi från Bolagsverket inte har lyckats nå ut med informationen”

Hård kritik mot myndigheten i Revisionsvärldens läsarenkät.

Cirka 70 läsare gjorde i veckan Revisionsvärldens snabbenkät efter att Bolagsverket uttryckt missnöje med att bara några få procent av alla revisionsberättelser hittills i år skickats in digitalt. Enkätfrågan var kort och gott: Varför skickar du/din byrå inte in fler revisionsberättelser digitalt?

Det går fortfarande att fylla i enkäten. Gör så och ta därefter del av svaren.

Vanligaste svaret är att mjukvaran inte stödjer digital inlämning. Näst vanligaste svaret är att Bolagsverkets format för digital inlämning inte funkar.
Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, håller inte med om att det ”inte funkar” – tusentals revisionsberättelser har trots att lämnats in. Ändå är hon självkritisk.

”Kanske att vi från Bolagsverket inte har lyckats nå ut med informationen. Svaren speglar komplexiteten i frågan. Digital inlämning bygger på ett samspel mellan företagare, redovisningskonsulter, revisorer och programvaruleverantörers förmåga att kombinera olika dokument och informationsmängder. Det finns säkert ytterligare möjligheter till förbättringar från vår sida. Vi vill ha en dialog och får mycket bra återkoppling från revisorer. Det är vi tacksamma för”, säger Nina Brede.

Över 30 av respondenterna har lämnar egna kommentarer i enkäten. Vissa andas kritik mot Bolagsverket:

”Bolagsverkets lösning känns redan nu gammaldags och förlegad. Vi lämnar in flertalet digitalt, men upplever det som att Bolagsverket är helt oförstående om verkligheten. Att ÅR och RB är två olika dokument är ett skäl, ett annat är att formatet på det inlämnade lämnar ett oseriöst intryck. Det upplevs också att kontroll på inskickade dokument är klart bristfällig och spontant är detta en möjlighet för oseriösa aktörer att registrera årsredovisningar”, skriver en läsare.

”Detta är mycket säkrare än dokument inskickade på papper, bland annat kollas i realtid att den som skriver under är rätt person och har giltig e-legitimation, du får kvittens direkt på att handlingarna har inkommit till Bolagsverket”, säger Nina Brede.

En annan tycker:

”Bolagsverket kräver en matchning inklusive datum om revisionsberättelsen ska lämnas in digitalt. Det innebär merarbete och uppföljning på minst 1 h för ett litet bolag och som vi revisorer har svårt att fakturera kunden.”

När det gäller frågan om datum för olika dokument säger Brede att Bokföringsnämnden den 18 juni 2021 remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens K-regelverk, K2, K3 och K-Årsbokslut. En remiss avser ändringar i reglerna om underskrifter m.m. i K2, K3 och K-Årsbokslut.

”Det kommer att lösa sig”, tror hon.

När det gäller Bolagsverkets ”krångliga format” för digital inlämning uppger hon att formatet iXBRL inte är något myndigheten hittat på självt.

”Det är EU som bestämt att all finansiell rapportering ska vara i det formatet. Vi har tagit höjd för framtiden i denna lösning”, säger Nina Brede.

Flera enkätsvar riktar udden snarare mot programvaruleverantörerna.

”Endast ett fåtal av revisionsprogramvarorna som kan skicka revisionsberättelsen separat, vilket i sig är ett otroligt underbetyg till programvaruleverantörerna och de stora byråerna med egna program”, skriver en respondent.

”Vi har en dialog programvaruleverantörerna och hoppas att de ska de ska lösa detta. Vår tjänst är uppbyggt för att man inte ska vara inlåst till ett visst program. Man ska exempelvis kunna lämna in revisionsberättelse med ett program och årsredovisning i ett annat”, säger Nina Brede.

Hon tror även att det kan finnas missuppfattningar bland revisorerna om vad digital inlämning betyder och hur den fungerar.

”Man kan signera på papper med penna eller med digital signatur om man vill det. Vi begär en avskrift av ÅR, RB och signaturerna. En avskrift behöver, till skillnad från en kopia, inte se exakt lika ut som originalet, dock ska innehållet vara det samma”

Hon vill utmana alla att prova lämna dokumenten digitalt.

”Det är enklare än man tror, men det krävs att man har en programvara som stödjer digital inlämning.”

Det går fortfarande att fylla i enkäten. Gör så och ta därefter del av svaren.

Martin Hammarström

[email protected]