”Vi vill så gärna förstå varför revisorerna ligger efter”

Färre än 6000 revisionsberättelser har skickas in digitalt.

Nina Brede. Foto Bolagsverket.

Bara några få procent av alla revisionsberättelser som inkommer till Bolagsverket skickas digitalt. Enligt Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, har det hittills i år inkommit 5586 revisionsberättelser digitalt, en bråkdel av de cirka 230 000 revisionsberättelser som brukar skickas in varje år.

”Det är bedrövligt. Vi hade hoppats på en mycket högre siffra”, säger Nina Brede.

Utvecklingen när det gäller revisionsberättelser går mycket långsammare än den inom årsredovisning. Där har 29 procent inkommit digitalt, hittills i år.

”Vi vill så gärna förstå varför revisorerna ligger efter. Vi trodde att de skulle vara mera på”, säger Nina Brede.

Hon ser digital inlämning av årsredovisning, fastställelseintyg och revisionsberättelse som en helhet och anser att revisorn har en nyckelroll i att guida kunderna i digital och samordnad process.

Svara på Revisionsvärldens snabbenkät – Varför skickar inte du in revisionsberättelsen digitalt?

Bolagsverket har fått kritik i av revisionsbyråer med hög digital svansföring, bland annat Deskjockeys och WeAudit. I tidningen Balans menade WeAudit att Bolagsverkets process kräver ”mer jobb och verktyg” även om en digital årsredovisning redan producerat. Deskjockeys vd Peter Rexhammar anser att Bolagsverket inte förstått att årsredovisningen och revisionsberättelsen är två olika dokument.

”Man litar på att programtillverkarna fixar allt. En fördyring för kunder och revisorer. Det hade varit hur enkelt som helst för Bolagsverket att bygga en inlämningsportal som varit gratis”, skriver Peter Rexhammar till Revisionsvärlden.

Nina Brede anser att Bolagsverket inte ska konkurrera med privat sektor. Myndigheterna skapar förutsättningarna genom definition av begreppen och ”skapar taxonomierna” medan privat sektor skapar lösningarna.

”Om informationshanteringen kan flyta digitalt är det bra för alla. Programvaruleverantörer investerar i utveckling av sina programvaror för att erbjuda för digital inlämning. Företagen betalar för att använda en programvara som bland annat möjliggör digital inlämning av årsredovisning. Enligt mitt sätt att se det är alla aktörer och intressenter i denna process med och investerar.”

Hon anser att branschorganisationen FAR bör utbilda medlemmarna i digitalisering.

”Jag tycker att både byråer och FAR bör plocka in digitala arbetssätt i sina utbildningar, både av nya och äldre revisorer”, säger Nina Brede.

Hon pekar på att Bolagsverket i en hemställan till justitiedepartementet föreslagit att digitalt inlämnade årsredovisningar ska bli obligatoriskt. Inget datum för detta har dock fastställts.

Svara på Revisionsvärldens snabbenkät – Varför skickar inte du in revisionsberättelsen digitalt?

Läs även Hård kritik mot myndigheten i Revisionsvärldens läsarenkät.

Martin Hammarström

[email protected]