“Jobba rätt för att bli framgångsrik”

Inte vilken redovisningsbyrå som helst blir Årets framtidsbyrå. Win Win både klarade FAR:s framtidstest och imponerade på juryn, en samling branschexperter och representanter från landets främsta byråer.

Sponstrat innehåll från Fortnox

Ludvig och Martin Grimlund

För tio år sedan insåg tre konsulter att de ville arbeta annorlunda. De såg möjligheterna med nya arbetssätt och bestämde sig för att starta en byrå tillsammans. I dag har Win Win 35 medarbetare och tre kontor i Stockholm. Bland kunderna finns allt från enmansföretag till bolag med 200 anställda.

– Vi jobbar mycket med ”scale-up-företag”, som har tydliga tillväxtambitioner. Kunderna finns i en mängd olika branscher, framför allt inom tjänstesektorn, berättar Martin Grimlund, ansvarig för marknad och affärsutveckling på Win Win.

Han lyfter fram synergierna som uppstår när man som konsult är specialiserad och jobbar med en viss typ av bolag. Med branschkunskap kan man göra ett
bättre jobb och långsiktigt är det bra att tacka nej till kunder där man inte har sin spets, menar han.

I september 2020 blev Win Win Årets framtidsbyrå. Ett strukturerat arbetssätt, innovativt ledarskap och delat ansvar med hållbarhet i fokus imponerade på juryn. Men den viktigaste framgångsfaktorn är ett teambaserat arbetssätt.

– Vi är övertygade om att en familjär stämning är avgörande för arbetsgemenskap och resultat. Vi försöker äta frukost gemensamt varje dag. Under pandemiåret har vi jobbat mycket hemifrån men försökt att träffas online.

Att Win Win har tre kontor med olika inriktning är ett strategiskt beslut; mindre enheter med samlad kompetens, korta beslutsvägar och ökad gemenskap och delaktighet. Ett tydligt delegerat kundansvar är också del av strategin. Att jobba molnbaserat och förmågan att ta till sig ny teknik har också bidragit till Win Wins framgångar.
– Att ligga i absolut framkant när det gäller ny teknik är mycket viktigt för oss. Fortnox har varit huvudprogram i flera år nu. Inte minst underlättar ett öppet API enormt för integrationer med andra miljöer som e-handel, rapportsystem och olika branschspecifika program, säger Martin.

Win Win växer och vill fortsätta växa. Covid-året har ökat inflödet av kunder från andra håll i landet, fler företag verkar mer bekväma med digitala lösningar och att anlita byråer som inte ligger i närområdet. Med fler kunder ökar också behovet av rekrytering.

– Vi försöker rekrytera långsiktigt. Hittar man rätt person är det bättre att anställa i väntan på kunder än att rekrytera akut när affären väl kommer. Det är också viktigt att de seniora medarbetarna får tid att lära ut och vara bollplank. Detta, i kombination med att ge nyanställda förtroende och utmaningar. Vi växer med utmaningar. Det gäller både människor och företag, avslutar Martin Grimlund, som även ansvarar för HR-frågor.

Jobba smart, bli digital med Fortnox. Läs mer här!

Sponstrat innehåll från Fortnox

Redaktionen

[email protected]