Internrevisorer tvingas jobba aktivitetsbaserat

Tappar egna kontorsrum vid flytt.

Nya regionkontoret i Skövde, arkitektskiss

I de nya Regionens hus som nu byggs i Skövde och Göteborg ska ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt användas, utan fasta skrivbord. Internrevisionen inom regionen är starkt kritiska till att även de tappar de egna arbetsplatserna, skriver Falköpings Tidning. Internrevisorerna anser att det blir svårt att upprätthålla sitt oberoende till den verksamhet som ska revideras, enligt en skrivelse som tidningen tagit del av.

Revisorerna anser att medarbetarna inom regionen måste kunna föra samtal kring sitt arbete utan att känna att revisionen hela tiden lyssnar, värderar och reviderar.

Revisorskollegiet önskar i första hand att medarbetarna kan sitta utanför det nya Regionens hus i Skövde. Om det inte är möjligt önskar revisorskollegiet att det avsätts två låsbara rum för internrevisorerna.

De styrande politikerna imponeras inte av internrevisorernas argument. Det är regionfullmäktige som kommer att besluta om saken, men regionstyrelsen vill inte ompröva beslutet att placera revisionsenheten i de nya Regionens hus och tycker att även de ska arbeta aktivitetsbaserat.

“Revisionen ska vara oberoende, självständig men också närvarande. Kravet på oberoende är inte betingat av revisionsenhetens fysiska inplacering i byggnaderna utan på ett professionellt förhållningssätt vid känsliga samtal och på omsorgsfull hantering av enhetens dokument och övrigt material”, skriver regionstyrelsen enligt Falköpings Tidning.

Regionstyrelsen föreslår också att internrevisorerna ska ”undvika fysisk närhet till lednings- och styrfunktioner”.

Martin Hammarström

[email protected]