Integritetsskäl bakom KPMG-avhopp

Byrån lämnar revisionsuppdrag för vårdbemannaren Läkarleasing – anmäls till Revisorsinspektionen.

KPMG:s huvudkontor, Solna

Flera medier har den senaste veckan rapporterat att bemanningsföretaget Läkarleasing hotas av likvidation sedan revisionsbyrån KPMG hoppat av sitt uppdrag i förtid. Bolaget själva kallar informationen “falsk” och hävdar att det inte finns några problem i bolagets finanser. Likväl har rapporteringen skakat om bolagets kunder – sjukhusen – och både Blekinges och Västerbottens läns landsting stoppade alla nya beställningar från bemanningsföretaget, som är störst i Sverige på vårdbemanning och hade om omsättning på över 500 Mkr 2015.

Läkarleasing vill tona ned revisorsavhoppet och talar i ett pressmeddelande om ett byte av byrå som gjorts ”i samråd” med KPMG ”för att undvika att revisorn skulle hamna i en så kallad beroendesituation”. Av KPMG:s brev till Bolagsverket framgår dock klart att KPMG lämnar på eget bevåg.

”I samband med granskningen av bokslutet har det uppkommit diskussioner mellan företrädare för bolaget och KPMG om redovisningen av en väsentlig tillgångspost. Bolagets företrädare har framfört en uppfattning i frågan som enligt KPMG:s utredning inte är förenlig med god redovisningssed. Sedan företrädarna, som vidhållit sin uppfattning, utövat påtryckningar mot KPMG genom att bl.a. hota med rättsprocess och anmälningar till myndigheter, har KPMG gjort bedömningen att det inte finns förutsättningar för ett fortsatt samarbete”, skriver KPMG i brevet som är daterat den 11 juli.

Avhoppet gjordes i ett läge då Läkarleasings bokslut bör ha varit i det närmaste klart. När Revisionsvärlden frågar KPMG om det inte varit rimligare att ha stå kvar vid uppdraget och lämna sina eventuella synpunkter i revisionsberättelsen, svarar KPMG att det ligger ”integritetsskäl” bakom avhoppet.

”Grundorsaken handlar om att vi hade olika syn på hur en tillgångspost för kapitalförsäkring skulle redovisas. Vår revisor rådgjorde med flera redovisningsspecialister, både internt och utanför KPMG, som alla kom fram till samma slutsats. Detta i kombination med de påtryckningar som vi redogör för i skrivelsen till Bolagsverket gjorde det omöjligt för oss att fortsätta samarbetet”, säger KPMG:s kommunikationsdirektör Björn Bergman.

Björn Bergman

Den 13 juli, bara ett par dagar efter att KPMG hoppade av uppdraget, anmäldes KPMG-revisorn till Revisorsinspektionen, som nu har dragit igång ett disciplinärende.

”Vi tycker att det är bra att detta blir utrett och kommer att bistå Revisorsinspektionen i utredningen”, säger KPMG:s kommunikationsdirektör Björn Bergman.

Den 17 augusti registrerades en ny revisor för Läkarleasing, Roland Brehme på Allegretto Revision i Stockholm. Han blir den tredje revisorn inom loppet av ett år som tas sig an bemanningsbolaget. Grant Thornton var registrerad som Läkarleasings revisionsbyrå fram till den sista december 2016. Deras sista revisionsberättelse för år 2015 var oren då bolaget inte betalat skatter och avgifter i tid och då årsredovisningen blev försenad.
Grant Thornton fakturerade i fjol Läkarleasing 673 000 kronor för sina tjänster, varav 408 000 kronor var för revisionsuppdraget.

Martin Hammarström

[email protected]