Indien utmanar big fours dominans

Myndigheter vill ge indiska byråer "möjlighet att bli globala”.

Ranjeet Kumar Agarwal

Indien, världens sjunde största ekonomi, vill utmana de fyra största revisionsbyråernas dominans, både i Indien och globalt. Den indiska tillsynsmyndigheten Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) och ministeriet för företagsfrågor har skapat en kommitté som ska verka för att ”indiska” revisionsbyråer ska stärkas i förhållande till de internationella nätverken. Enligt den indiska affärstidningen Business Today ska kommittén stödja de inhemska byråerna när det gäller bland annat nätverkande, samarbete, fusioner, deltagande i internationella nätverk samt marknadsföring.

”Vi arbetar på dessa fem fronter för att ge indiska byråer möjlighet att bli globala”, säger ICAI:s ordförande Ranjeet Kumar Agarwal till tidningen.

Han kommer att rapportera löpande till ministeriet.

“Ministeriet är mycket angeläget om att indiska revisionsbyråer ska kunna växa sig stora,” sa han.

För närvarande finns det cirka 96 000 revisionsbyråer i Indien, de flesta är enmansbyrer. Endast cirka 400 byråer har 10 partner eller fler. De fyra stora internationella nätverken dominerar bland dessa, med över 200 000 medarbetare i Indien (inklusive konsultverksamhet). Myndigheterna vill alltså att de indiska byråerna fusioneras för att därigenom bli starkare.

“Vi vill tillåta dem att slås samman så att de kan bli större. För en sammanslagning behöver de incitament, policyer och verktyg, som vi håller på att ta fram”, säger Agarwal till tidningen, och tillägger: “Indien lider ingen brist på talang. Ett stort antal indiska revisorer arbetar också utomlands”, betonade han.

Martin Hammarström

[email protected]