Combitech utmanar inom it-säkerhet

Inbrytning i Danmark - tar ny chef från Deloitte.

Lone Flohr

Det Saab-ägda teknikkonsultbolaget Combitech etablerar sig i Danmark där man inledningsvis fokuserar på Cyber Security-området, det vill säga att hjälpa kunder med informationssäkerhet. Enligt ett pressmeddelande kommer den danska verksamheten att ledas av Lone Flohr. Hon är it-säkerhetsexpert som rekryterats från danska Deloitte, där hon haft titeln director med nordiskt ansvar för Cyber risk services.

”Vår bedömning är att det finns ett behov av en aktör med lång erfarenhet och en innovativ syn på informationssäkerhet på den danska marknaden. Vi har ett arv som sträcker sig tillbaka till 50-talet, då vi började arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till ett lands försvar. Utifrån det har vi byggt vidare och skapat en tjänsteportfölj som ständigt utvecklas och förnyas. Att vi nu etablerar oss i Danmark skapar nya affärsmöjligheter och stärker vår nordiska närvaro”, säger Pernilla Rönn, affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech.

Danmarkskontoret kommer att ligga i Köpenhamn, på World trade center i Ballerup. Nu pågår en rekryteringskampanj i Malmö- och Köpenhamnsregionen. Innan året är slut är målsättningen att vara ett 30-tal konsulter i Danmark som kompletterar de cirka 250 informationssäkerhetskonsulter som redan uppges finnas inom koncernen.

Combitech har idag cirka 1 900 medarbetare i Sverige, Finland och Norge. Bland kunderna finns försvarsindustrin, exempelvis ägaren Saab, men även industriföretag och offentlig verksamhet.

Martin Hammarström

[email protected]