Hög tid att automatisera byråns arbetsprocesser

Auktoriserade revisorn Fredrik Dellström: ”Analysverktyget ger oss ett digitalt arbetsflöde”.

Sponsrat innehåll från Hogia Redovisning & Revision

Hur kan vi arbeta mer digitalt och samtidigt kvalitetssäkra revisionsarbetet? Den här frågan kämpar alla redovisnings- och revisionsbyråer med. Och trenden är tydlig. För att möta upp kundernas behov och inte halka efter i den digitalisering som sker i samhället måste byråer höja den digitala kompetensen. Digitaliseringens möjligheter kan samtidigt bidra till en högre kvalitetsnivå och det kan ge byrån stora fördelar.

Rätt verktyg

Fredrik Dellström

För att arbeta digitalt och effektivt med redovisning och revision krävs rätt verktyg. Ett verktyg som automatiserar och effektiviserar arbetsflödena och samtidigt höjer kvalitetsnivån. Stromson Revisionsbyrå har automatiserat och digitaliserat revisionsarbetet med hjälp av ett användarvänligt analysverktyg anpassat för redovisnings- och revisionsbyråer. Fredrik Dellström, auktoriserad revisor och partner, berättar:
– Inom Stromson använder vi analysverktyget Transaktionsanalys Proffs för att planera revisionen och för att dokumentera olika granskningsmoment. Med analysverktyget skapar vi ett digitalt arbetsflöde där vi snabbt kan hitta sådant som vi behöver granska närmare.

– Vi använder analysverktyget för att dokumentera och spara revisionsbevis digitalt. Funktionen som stämmer av att moms- och AGA-relationerna är korrekta görs med ett enkelt knapptryck. En annan favoritfunktion är möjligheten att snabbt få fram revisionsmässiga urval av intäkter och kostnader.

Ingemar Börjesson, utvecklingsansvarig hos Hogia för programvaror mot redovisnings- och revisionsbyråer, berättar om hur programmet kommer att utvecklas ytterligare framöver:

Ingemar Börjesson

– I dagsläget utvecklar vi ytterligare spännande funktionalitet i Transaktionsanalys Proffs där användaren bland annat kommer ha möjligheten att visa en faktura eller ett kvitto direkt i programmet, via en koppling direkt till bokföringskällan. Att arbeta effektivt och digitaliserat kommer med andra ord att bli ännu enklare i Transaktionsanalys Proffs.

Det är också extra roligt att allt fler redovisningskonsulter upptäcker fördelarna med Transaktionsanalys Proffs som kan effektivisera, digitalisera och samtidigt kvalitetssäkra. Det finns många nyttiga rapporter som kan användas för avstämningar. Ett stålande exempel på detta är rapporten Periodsaldon per kund som upptäcker bl.a. missad fakturering, krediteringar och beroendepositioner till större kunder vilket också säkerställer fullständigheten i kundfordringar och intäkter.

Upptäck fördelarna med Hogia Transaktionsanalys Proffs

Hogia har nu ett prova-på-erbjudande av Hogia Transaktionsanalys Proffs. Analysverktyget hjälper till att effektivisera och automatisera byråns arbetsprocesser och kan användas tillsammans med alla redovisningssystem, då import sker enkelt via SIE-fil eller Excel. Nya kunder erbjuds testa verktyget under en period till halva priset. Läs mer om erbjudandet och Hogia Transaktionsanalys Proffs via denna länk: Automatisera din byrå
Kontakta oss gärna via mail [email protected] eller på telefon 0303-667 75.

Denna text är sponsrat innehåll från Hogia Redovisning & Revision AB, ett bolag i Hogia-gruppen. Hogia har i över 20 år varit bland de ledande programleverantörerna på byråmarknaden och våra lösningar är speciellt anpassade för byråer, stora som små. Det är bland annat därför som Sveriges tio största revisionsbyråer använder programvaror från Hogia. Tillsammans med över 1 300 byråer gör de Hogia till en av de största leverantörerna av programvaror för byråer i Sverige.

Redaktionen

[email protected]