Han vill göra FAR ännu större

Avgående generalsekreteraren Dan Brännström vill på sikt locka controllers och internrevisorer till branschorganisationen.

Dan Brännström

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström skriver en bok om sina 14 år i spetsen för branschorganisationen FAR. Titeln är redan bestämd: Mitt liv som FAR.

”Boken blir en personlig berättelse om hur branschen utvecklats och vad jag tror om framtiden. Jag har ett förlag och ett synopsis och”, säger Dan Brännström, som hoppas kunna släppa boken våren 2018 innan han slutar på FAR, se tidigare artikel.

Kan du nämna något område du särskilt kommer att belysa?

”Det finns några spännande case från mina år på FAR. Det handlar bland annat om revisorns roll och ansvar. Sedan vill jag blicka framåt. Med digitaliseringen kommer redovisning och revision att ändras mer än vi kan föreställa oss i vår livligaste fantasi. Det är en otroligt spännande framtid för alla som gillar förändring. Jag tror till exempel att revisorn får ett betydligt bredare arbetsfält. Revision kan ju vara så mycket mer än granskning av historisk finansiell information.”

Redan idag finns ett förväntansgap mellan vad revisorerna gör och vad omvärlden tror eller önskar att de gör. Finns det en risk att förväntansgapet ökar om revisionsbegreppet vidgas?

”Nej, jag ser det snarare som en möjliget att fylla begreppet med nytt innehåll och göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle. Men självklart måste revisionstjänsten designas bättre för olika situationer och behov.”

Vilka är de viktigaste händelserna under dina år som generalsekreterare?

”FARs samgående med Svenska Revisorsamfundet (SRS) 2006 var en viktig milstolpe. Sedan kom slopandet av revisionsplikten för 250 000 mindre aktiebolag 2010. Även digitaliseringen och EU:s revisionspaket som vi ser konsekvenserna av nu är mycket viktiga. Den successiva breddningen av FAR med nya medlemskategorier är också spännande.”

Varför har det inte blivit något samgående med Srf konsulterna under din tid?

”Frågan har varit uppe några gånger, men det har tyvärr aldrig gått i lås. Jag tror fortfarande att det blir ett samgående på sikt, för branschen har mycket att vinna på att arbeta ihop. Min personliga uppfattning är att FAR borde omfatta ännu fler professioner i ekonomisverige som controllers och internrevisorer. Här är de engelska motsvarigheterna en bra förebild.”

Du kommer bara att vara 60 år när du slutar nästa sommar. Är du sugen på att ta ett nytt jobb, som KPMG:s nya vd Magnus Fagerstedt?

”Jag har mycket energi och idéer så jag kommer inte att lägga mig på sofflocket. Men jag ska inte vara i vägen för min efterträdare så jag kommer att lämna FAR och göra andra saker. Vad det blir återstår att se.”

Martin Hammarström

[email protected]