Halva Acrevi går till Mazars

Marianne Sandén Ljungberg: ”Hela firman var inte till salu”.

Skånetunga Mazars växer rejält i Göteborg med förvärvet av ungefär halva Acrevi Revision, en lokal byrå med cirka 40 anställda.

”Vi köper delar av Acrevis verksamhet, det är en inkråmsaffär. Totalt räknar jag med att 20 personer ansluter sig till oss”, säger Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg.

Delägarna som säljer till Mazars är auktoriserade revisorerna Kjell Andréasson, Jan Håkansson, Gunnar Johansson, David Johansson och Sten Olofson. Två av dem blir partners i Mazars, de tre övriga säljer som ett led i sin succession. Sju auktoriserade redovisningskonsulter och fem auktoriserade eller godkända revisorer på Acrevi berörs inte av affären. Det innebär att över hälften av de auktoriserade eller godkända revisorerna på Acrevi går till Mazars. Bland byråbytarnas större revisionsuppdrag kan nämnas fordonssäljaren Rejmes, som omsätter 3 miljarder kronor om året.

Marianne Sandén Ljungberg

”Vi räknar med att öka omsättningen med 28 Mkr om året tack vare förvärvet, främst revision”, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Eftersom Acrevi under senaste räkenskapsåret omsatte 58 Mkr skulle det innebära att halva affären försvinner till Mazars.

Ville ni köpa hela Acrevi?

”Vi diskuterade det, men hela byrån var inte till salu. De här fem delägarna ville till en större byrå. Vi är jätteglada för affären, detta är precis i linje med vår strategiska plan att växa i Göteborgsområdet”, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Har ni haft ögonen länge på Acrevi?

”Vi har ögonen på ett antal byråer i Göteborg och vi har fortsatta diskussioner men några.”

Så det kan bli fler förvärv?

”Ja, men vi ska smälta detta först. Vi köpte ju även Sydek i Landskrona och Hörby i höstas. Man ska ta hand om sina förvärv innan man kastar sig över nya.”

Förvärven av Acrevi-revisorernas verksamhet sker från och med den 1 september. Mazars har idag 12 medarbetare på Göteborgskontoret och eftersom de befintliga lokalerna inte rymmer 20 nya kolleger från Acrevi blir det flytt för båda gängen.

”Vi har hittat lokaler nära Centralstationen och siktar på att flytta samman den 1 november. Jag tror att vi kommer att bli strax under 35 personer i Göteborg”, säger Marianne Sandén Ljungberg.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]