Mazars tar sig an stökigt bolag

PwC-revisor kastade in handduken och styrelsen har avgått.

Johan Kaijser
Johan Kaijser

Auktoriserade revisorn Johan Kaijser på revisionsbyrån Mazars föreslås som ny revisor i Medclair International, tidigare US Energy. Det framgår av ett pressmeddelande. Den tidigare revisorn, Martin Johansson på PwC, avsade sig i oktober sitt uppdrag i samband med att majoriteten av styrelsen gick ut genom dörren. Motivet var att deras förtroende för huvudägaren förbrukats. Bolagets aktie handlas på Aktietorget men är sedan dess handelsstoppad. Revisorerna har skiftat i bolaget, 2014 års siffror granskades av Thomas Almqvist på EY.

Martin Hammarström

[email protected]