Grant Thornton sätter upp nytt 40 procentsmål för kvinnligt ägande

Uppmanar till "transparens" om hur stor andel av aktier och röster som kontrollerats av män respektive kvinnor.

Grant Thornton tog vid årsstämman härom veckan in fem kvinnor och två män som delägare. Därmed når de, som första stora revisionsbyrå den magiska gränsen om 40 procent av kvinnor i partnerkretsen, som länge varit byråns mål. Grant Thorntons nytillträdda vd Henrik Johansson vill inte slå sig till ro med att målet är nått. I stället sätter han upp ett nytt 40-procentsmål för själva ägandet.

”Nu flyttar vi fram flaggan för att uppnå jämställdhet även när det gäller aktier och rösträtt. Idag har kvinnorna 35 procent av aktierna, männen 65 procent”, säger Henrik Johansson, som uppmanar även andra byråer att offentliggöra uppgifter om hur stor andel av aktier och röster som kontrollerats av män respektive kvinnor.

”Även aktiefördelningen behöver vara jämställd. För att nå dit tror vi på transparens och vi hoppas att branschen vill samverka för att få till en förändring på bredden”, säger Henrik Johansson.

Många byråer har hierarkier inom delägargruppen, Grant Thornton har fyra delägarnivåer. De tyngsta delägarna på den översta nivån är ofta män, ett exempel är Henrik Johansson själv.
Totalt sett har Grant Thornton 62 procent kvinnor bland medarbetarna, 38 procent män, alltså ungefär spegelvänt jämfört med hur det ser ut i partnergruppen.

”Problemet är inte att det är för många kvinnor totalt sett, utan att vi tappar kvinnor under karriärresans gång”, säger Henrik Johansson.

Nu när ni uppnått 40 procent kvinnor på delägarnivå, kan ni släppa jämställhetsfrågan och jobba med annan typ av mångfald?

”Även ålder och andel medarbetare med utländsk bakgrund är viktiga nyckeltal för oss. Vi vill spegla samhället och när du får fler in fler perspektiv i teamen tar de bättre beslut. Men vi prioriterar jämställdhet, vi tror att den är en motor även för annan mångfald”, säger Henrik Johansson.

På Grant Thornton har 11,6 procent av medarbetarna utländsk bakgrund.

”11,6 är ett snitt i Sverige, men helst ska mångfalden spegla samhället och näringslivet kring varje kontor. I vissa städer är 11,6 en bra siffra, i andra städer speglar den inte samhället.”

I den senaste partnerkullen utgör kvinnorna hela 70 procent. Av sju nya delägare arbetar tre med revision, två är redovisningsspecialister. Auktoriserade lönekonsulten Carolina Nordin skriver på Linkedin att hon är den första inom lön som gått hela karriärtrappan från Associate till Partner inom Grant Thornton.

Nya partner från vänster till höger: Tobias Bjarneborg, Lina Wittlåck, Carolina Nordin, Ida Sparrfeldt, Maria Henriksson, Ida Brännström, Martin Thurne.

Nya delägare på Grant Thornton

Tobias Bjarneborg, skatterådgivare, Göteborg
Lina Wittlåck, redovisningskonsult, Uppsala
Carolina Nordin, lönekonsult, Stockholm
Ida Sparrfeldt, revisor, Stockholm
Maria Henriksson, revisor, Kiruna
Ida Brännström, redovisningskonsult, Umeå
Martin Thurne, revisor, Stockholm

Läs även: Grant Thorton omsätter två miljarder i Sverige

Martin Hammarström

[email protected]