Grant Thornton får nytt Malmökontor

40 medarbetare mot "rymliga terrasser och gyllene tak".

kontorshuset Aura, Foto Skanska

Grant Thornton flyttar kontoret i Malmö från Djäknegatan i centrum till Citadellstaden, ett nytt område på Universitetsholmen, väster om Centralstationen. Grant Thornton har skrivit kontrakt med Skanska om att hyra hela plan 5 i kontorshuset Aura, som ska stå klart i början av 2019. Enligt Skanska ska kontorshuset “med sin tydliga arkitektoniska profil, rymliga terrasser och gyllene tak” sätta en “elegant prägel” på västra Universitetsholmen. Boel Hansson, kontorschef på Grant Thornton i Malmö med cirka 40 medarbetare, ser fram emot flytten.

Boel Hansson

“Vi flyttar dels för att vi håller på att växa ur lokalerna och dels för att få ett kontor som är bättre anpassat till hur vår verksamhet kommer att se ut framåt. Ytan i den nya lokalen är strax över 900 kvm och visserligen något mindre än nuvarande lokal men betydligt mer yteffektiv”, skriver hon till Revisionsvärlden.

Universitetsholmen är del av det tidigare hamn- och varvsområdet i Malmö som exploateras i snabb takt. PwC, Deloitte, EY, KPMG och Accountor har redan kontor på ön.

Martin Hammarström

[email protected]