Grant Thorton omsätter två miljarder i Sverige

Vd Henrik Johansson: ”En viktig milstolpe”.


Grant Thorton ökade omsättningen med 6 procent till 2006 Mkr under det brutna räkenskapsår som slutade i april 2024.

”2 miljarder är en viktig milstolpe för oss och den ger oss energi. Vi är rustade för att fortsätta vår tillväxtresa”, säger Henrik Johansson, som den 1 maj tog över som vd efter Anna Johnson. Den senare lämnade nyligen byrån för att bli ny vd och koncernchef på statliga Svenska Spel.

Rörelseresultatet ökade med hela 11 procent till 335 Mkr, vilket gör att rörelsemarginalen förbättras med en procentenhet till 17 procent.

”Vi har jobbat effektivare. Bland annat har vi arbetat aktivt med samarbete mellan de olika kontoren. Dels kan det jämna ut arbetstoppar, dels ger det större möjlighet till specialisering. Om du exempelvis vill bli duktig inom koncernredovisning är det svårt om du enbart arbetar med kunder på ett mindre kontor. Men om du får arbeta även med kunder på andra ställen i landet får du den erfarenhet som behövs”, säger Henrik Johansson.


Han tror även att ökat samarbete över kontorsgränserna gör det möjligt att växa snabbare. Vid rekrytering kan man ta hänsyn till hela byråns behöv, inte bara det enskilda kontorets.

”Vi kan anställa rätt personer, även om det inte finns behov just på det kontoret vid ett givet tillfälle”, säger Henrik Johansson.

Grant Thornton-chefen anser att byrån har en god ”grundlönsamhet” som gör att byrån kan fortsätta att investera i sina medarbetare.

”Vi investerar mycket i utbildning av vår personal. Bland annat hjälper vi kunder att utföra klimatberäkningar, sätta klimatmål och rapportera miljöpåverkan. Själva programvaran tillhandahålls ofta av tredjepartsleverantörer, men vi har investerat en hel del i att utbilda medarbetarna i verktygen”, säger Henrik Johansson.

Antalet anställda ökade marginellt under räkenskapsåret från 1405 till 1433, och ökningen skedde inom det största affärsområdet revision samt inom stabsroller. Inom Skatt, Consulting och Business Consulting & solutions (redovisning och lön, eller ”ekonomiservice” som Grant Thornton tidigare kallade affärsområdet) minskade personalstyrkan. Rapporten vittnar om en ”fortsatt god efter frågan på våra tjänster” – trots att året präglades av lågkonjunktur och ett spänt geopolitiskt läge i världen.

”Advisory är det affärsområde som fortsatt påverkats mest av konjunkturen och då framför allt på grund av att transaktionsmarknaden mattats av, men vi ser även här en förbättring mot föregående år”, skriver bolaget.

Koldioxidavtrycket från tjänsteresor redovisas till 0,34 ton CO2 per medarbetare under året. Detta innebär en minskning med över 70 procent jämfört med basåret 2018/2019.

”Vi har ställt om till mer digitala möten och sett över vilka utbildningar som genomförs bäst digitalt respektive att samlas fysiskt. Därutöver – och i kombinationen att tekniken hjälper till – har vi varit mer återhållsamma med resor där vi åker primärt tåg, till exempel mellan Stockholms, Göteborg och Malmö”, säger Henrik Johansson.

Av vinsten delas 267 Mkr ut till ägarna, vilket Henrik Johansson är ”ungefär som året innan”. I snitt blir det 1,6 per person för de hela 166 delägarna.

”Vi har en stor partnergrupp, det följer av vårt val av kunder, kund – medelstora entreprenörsdriva bolag”, säger Henrik Johansson.

Revisonsvärlden träffar den nytillträdda Grant Thorntonchefen på huvudkontoret på Kungsgatan i Stockholm. Stockholmskontoret mer än halverade sin kontorsyta i samband med att de flyttade från mer traditionellt inredda lokaler för drygt två år sedan. Även i städer som Göteborg och Uppsala har byrån minskat kontorsytan på senare år. Men i rapporten för 2023-2024 syns inga spår av detta. Leasingkostnaderna, där hyror ingår, ökade i stället.

”Jag vet inte om hyreskostnaderna gått ned så mycket. Även om lokalerna än mindre byggs de ofta om, det kostar en del. Men kontoren blir bättre och de upplevs på ett annan sätt”, säger Henrik Johansson.

Han uppger att Stockholmskontoret efter flytten för två år sedan vuxit och numera hyr ytterligare en våning på Kungsgatan. Mer än en tredjedel av byrån har Stockholmskontoret som bas.

”Många andra företag kämpar för att få folk att komma till kontoren, det behöver inte vi. Folk trivs och vill vara här. Vi har inga regler om att man måste vara på kontoret exempelvis tre dagar i veckan”, säger Henrik Johansson.

Enligt rapporten har Grant Thornton från den 1 maj 2024 ändrat sin interna rapportering och organisationsstruktur. I stället för att mäta resultat geografiskt följder de nu resultatet för de fyra affärsområdena, Revision, Business Consulting & Solutions (tidigare Ekonomiservice), Skatt och Advisory. Enligt rapporten kommer det att hjälpa byrån att ”göra strategiska val” för de olika affärsområdena i framtiden.

Skrivningen ska man enligt Johansson inte tolka som att Grant Thornton överväger att sälja redovisningsdelen Business Consulting & Solutions. I stället handlar organisationsförändringen om att kunna ge kunderna – entreprenörsföretagen – bättre service.

“För att vi ska leva vår vision är det avgörande att vi kan tillhandahålla just denna samlade kompetens som våra fyra affärsområden kan ge tillsammans”, säger Henrik Johansson.

Henrik Johansson.

Texten är uppdaterad med det sista Henrik Johansson-citatet.

Martin Hammarström

[email protected]