Grant Thornton mot 2 miljarder i omsättning


Grant Thornton redovisar en omsättningsökning med 11 procent till närmare 1,9 miljarder för det brutna räkenskapsår som slutade den 30 april i år.

”Vi redovisar vår starkaste tillväxt på över tio år”, skriver vd Anna Johnson i årsredovisningen.

Enligt Grant Thornton sker tillväxten inte minst i kundsegmentet “växande entreprenörsföretag”.

”Det är det kundsegment där vi är som bäst och där vi vill fortsätta växa”, säger Anna Johnson.

Antal anställda vid verksamhetsårets slut var 1405, vilket är fler än någonsin tidigare. Detta i kontrast till förra bokslutet, då antalet anställda minskade något.

”Vi har bland annat gjort flera strategiska rekryteringar under året, såväl inom våra affärsområden som till företagsledningen”, säger Anna Johnson.

Debiteringsgraden minskar från 57 till 56 procent. Grant Thorton har trots det ”fortsatta rekryteringsplaner” och skriver att kulturen är ”en konkurrensfaktor idag” och stödjer sig på medarbetarundersökningar.

Rörelseresultatet landade på 303 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 16 procent, en procentenhet lägre än i fjol. Styrelsen föreslår en utdelning på 237 Mkr till de 157 delägarna, vilket i snitt blir 1,5 Mkr.

Antalet kontor är som tidigare 22. Malmö, Uppsala, Helsingborg, Stockholm och Norrköping hör till de kontor som vuxit snabbast det senaste året. Gävle, Nyköping, Luleå, Linköping och Kiruna har något färre anställda än under förra räkenskapsåret.

Martin Hammarström

[email protected]