Genombrott för anpassad revisionsstandard – efter 14 år

Det är deppigt att Sverige är utslaget ur fotbolls-EM, men jag tröstar mig med något verkligt glädjande. Den globala normgivaren på revisionsområdet, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), beslutade 23 juni att gå ut på remiss med en standard för revision i mindre företag – Audits of Less Complex Entities (LCE). Det är ett genombrott som inte hade varit möjligt utan det upproriska nordiska initiativet 2015. Alla minns väl Nordisk standard för revision i mindre företag eller SASE som den förkortades på engelska. Tack vare översättningen till engelska kunde SASE flyga fritt över jorden och väcka intresse och efterfrågan i flera världsdelar, och till slut började IAASB att mjukna.

Länge hämmade mantrat An audit is an audit alla försök till förnyelse av revisionstjänsten. Synsättet var att riktig revision förutsatte att den var gjord enligt IAASB:s omfattande och komplexa ISA-standard. Men om revisorn har tillräckliga revisionsbevis för att uttala sig spelar det väl mindre roll hur vägen dit ser ut. När jag läser protokollen från IAASB:s möten noterar jag också insiktsfulla kommentarer om att en LCE-standard är av allmänt intresse (in the public interest). Utmärkt! De mindre företagens behov får inte hamna i skuggan. De utgör sammantaget en betydande del av näringslivet och skapar en stor andel av de nya jobben och är därigenom i högsta grad av allmänt intresse.

Jag hoppas och tror att LCE-standarden banar väg för att IAASB fortsättningsvis utvecklar revisionsstandarder anpassade efter olika marknadssegment. Genom erfarenheter från LCE-standarden kan den angelägna diversifieringen över tid dramatiskt öka revisionens kvalitet, nytta och relevans. Detta kräver en intensifierad dialog mellan IAASB och normgivare för rapportering av finansiell och icke-finansiell information. Revisionens relevans förutsätter ju att den rapportering eller information som är föremål för granskning är relevant för företaget och dess intressenter. En annan förutsättning är att processerna för framtagande av revisionsstandarder snabbas upp betydligt.

Det är nu 14 år sedan vi från nordiskt håll för första gången efterlyste en global standard för revision i mindre företag, och äntligen är det på väg att bli verklighet. Det går att påverka, bara man inte ger upp.

Dan Brännström
Oberoende rådgivare, tidigare generalsekreterare i FAR

Transparens: Dan Brännström är även Revisonsvärldens ordförande.

Martin Hammarström

[email protected]