Fyra av tio nya delägare är kvinnor på stora byråer


KPMG klättar och medan BDO står stadigt på botten när tidningen Balans gör sin årliga sammanställning över andelen kvinnliga delägare hos de största medlemsbyråerna. Samtliga byråer i sammanställningen ökar andelen kvinnor från i fjol, utom BDO som minskar andelen med en procentenhet till 23 procent. I BDO:s senast invalda partnerkull var bara en av sex kvinna, vilket fick som följd att andelen kvinnor i partnergruppen föll tillbaka.

”Det är självklart något som vi inte är nöjda med och skyndsamt vill förändra. Vi är övertygade om att det arbete vi gör kommer leda till att vi inom en relativt snar framtid kommer ha en jämställd ägargrupp. Vi har ett aktivt arbete för att få fler kvinnor att vilja stanna och göra karriär på BDO, bland annat genom vårt coachprogram där yngre kvinnliga medarbetare coachas av en partner”, säger BDO:s vd Malin Nilsson till Balans.

I hennes egen ledningsgrupp är könsfördelningen dock jämn. För drygt ett år sedan utsågs Barbro Karlsson till ny regionchef för BDO:s största region Öst med ca 400 medarbetare. Ett år tidigare rekryterades Ulrika Strömberg som chef för affärsområdes Företagsservice (redovisning och lön).

Som vanligt har Grant Thornton högst andel kvinnliga delägare i sammanställningen. År 2012 hade byrån 19 procent kvinnor bland delägarna – i år är siffran 37 procent, i det närmaste en fördubbling.

”Det är såklart glädjande och ett bevis på att det går att göra en förflyttning, även om det tar tid. Vi är dock inte nöjda förrän vi når minst 40 procent kvinnor i partnerkretsen”, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton, till Balans.

Balans har även undersökt andel kvinnor i styrelserna som ökat från 40 till 45 procent. Andel kvinnor i ledningsgrupperna är upp tre procentenheter till 47 procent. Andel kvinnor bland nyinvalda delägare har ökat till 42 procent. När det gäller kvinnor i gruppen övriga chefer (mellanchefer) har andelen ökat från 54 till 57 procent.

Andel kvinnliga delägare i procent (förra årets siffror i parentes)

Grant Thornton – 37 (36)
Aspia – 35 (31)
Deloitte – 32 (28)
KPMG – 28 (24)
PwC – 28 (26)
EY – 26 (25)
Mazars – 26 (24)
BDO – 23 (24)
Medel – 29,3 (27)

Källa: Tidningen Balans

Fotnot: Undersökningen är genomförd bland FAR:s åtta största medlemsbyråer. Siffrorna bygger på byråernas egna uppgifter och är inhämtade via mejl i januari 2022. Byråerna som granskats är Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC. Undersökningen gjordes första gången 2005, men har gjorts årligen sedan 2010. Källa: Tidningen Balans.

Martin Hammarström

[email protected]