Var tredje delägare på Aspia är kvinna

PwC-avknoppningen Aspia toppar tidningen Balans årliga studie över andelen kvinnliga delägare bland de större medlemsbyråerna hos branschorganisationen FAR. Tidigare studier har endast omfattat revisionsföretag, men årets studie inkluderar även redovisningsjätten (och FAR-medlemmen) Aspia. Nykomlingen tar direkt förstaplatsen med 33 procent kvinnliga delägare. Vd:n Magnus Eriksson är stolt men inte nöjd.

”Det är oerhört glädjande för oss som nytt bolag och varumär­ke att kunna utmana branschen redan från start. Vår ambition är att ha en ännu jämnare för­delning, något vi kontinuerligt arbetar med”, säger han till Balans.
Aspia bidrar därmed till att öka snittet i jämställdhetsundersökningen. Andelen kvinnliga delägare hos FAR:s åtta största medlemsbyråer är i genomsnitt 25 procent, en ökning med drygt två procentenheter jämfört med 2018, då studien omfattade sju revisionsbyråer.
Källa Balans

Fjolårsvinnaren Grant Thornton blir tvåa i år med 30 procent kvinnliga delägare, en procentenhet upp från i fjol. KPMG är den enda byrån som går bakåt i årets mätning. Vd:n Magnus Fagerstedt är inte nöjd.

”Vi arbetar aktivt för att få ett mer jämställt delägarkol­lektiv och har en målsättning att öka andelen kvinnliga delägare. Dessutom arbetar vi målmedvetet för att öka andelen kvinnor på högre befattningar. Vid varje chefstill­sättning ska det finnas minst ett alternativ av respektive kön och gärna någon med utländsk bakgrund. På chefs­positioner och i ledningsgrupper är strävan efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor uttalad”, säger Magnus Fagerstedt.
Nyligen rekryterade KPMG skattejuristen Joanna Mörk som partner inom International Tax, se tidigare artikel.
När det gäller kvinnornas andel i styrelserna har den minskat med drygt 6 procentenheter från i fjol till 30 procent. Även i lednings­grupperna har andelen kvinnor minskat med drygt 5 pro­centenheter till 36 procent, skriver Balans.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se