Barbro Karlsson

Ny chef för BDO Öst

Auktoriserade revisorn Barbro Karlsson är ny regionchef för BDO:s största region Öst med ca 400 medarbetare. Hon efterträder Jakob Tenselius.

”Vi tillsätter alltid roller utifrån kompetens men det är klart att det arbete vi gör för att öka jämställdheten ger resultat i att fler kandidater som är kvinnor tar plats i olika roller. Barbro har tidigare visat att hon driver utveckling genom ett starkt fokus på medarbetare och marknad och jag ser fram mot att vår största region under hennes ledning fortsätter att ta stora kliv framåt”, säger BDO:s vd Malin Nilsson i ett pressmeddelande.

Samtidigt gör BDO ”nödvändiga förändringar för att ta en tydlig position på marknaden” i regionen. Kontoren i Västerås, Köping och Eskilstuna slås ihop till ett samlat kontor i Eskilstuna.

”Det händer mycket kring Eskilstuna och vi ser att det finns en spännande marknad för oss att utgå ifrån här”, säger Barbro Karlsson.
Barbro Karlsson tar även plats i BDO:s ledningsgrupp, vilket innebär att andelen kvinnor där ökar. Sedan tidigare sitter där Regionchefen för Väst Maria Jonasson, Affärsområdeschefen för  Företagsservice Ulrika Strömberg samt vd Malin Nilsson.