”FAR har ett bättre erbjudande än Srf”

FAR:s nya ordförande Johan Rippe till attack direkt.

Johan Rippe, ny ordförande i FAR Foto Sigrid Malmgren

I förra veckan valdes PwC:s vice vd och marknadschef Johan Rippe till ny ordförande för branschorganisationen FAR. I en intervju med den egna medlemstidningen Balans är han tydlig med att det finns en konkurrenssituation gentemot den andra branschorganisationen Srf Konsulterna. De två branschorganisationerna hade tidigare en gemensam standard för auktorisation av redovisningskonsulter, men samarbetet bröts 2017. FAR vill nu växa inom Srf:s kärnområden – redovisning och lön.

”En av de viktigaste frågorna är att vi ska tydliggöra att FAR har ett bättre erbjudande än Srf konsulternas förbund, det är särskilt viktigt nu när vi gått skilda väg­ar. FAR har ett bättre erbjudande för redovisningskon­sulter och lönekonsulter, och det måste vi kommuni­cera. FAR:s varumärke står för kvalitet och förtroende och det ska tydliggöras för alla redovisnings- och löne­konsulter som ännu inte är medlemmar i FAR”, säger Johan Rippe till Balans och fortsätter:

“Branschen har under åren breddats och (FAR, Revisionsvärldens anm.) är i dag inte bara en organisation för revisionsföretag. Det är vik­tigt att vi ser till alla grupper, och ser till att det finns kanaler för medlemmarna att föra fram sina synpunk­ter.”

Han lyfter också fram behovet av en mindre omfattande revision för mindre företag och välkomnar det projekt som den internationella organisationen IAASB har inlett, tack vare bland annat FAR.

”Det är IAASB som ska driva frågan men vi i Sverige och Norden har mycket input att ge. One size fits all är inte det bästa utan det gäller att hitta rätt typ av revision för rätt typ av bo­lag. Vad vi däremot vill undvika är att vi får en massa särsvenska regler. Det gynnar ingen i en internationell värld”, säger Johan Rippe till Balans.

Fotnot: Johan Rippe är auktoriserad revisor med tunga uppdrag i Västsverige, bland annat i Stenagruppen och Getinge. Han är ledamot i FAR:s styrelse sedan 2014 och nu vald som ordförande på två. Han efterträder över Magnus Larsson, Deloitte.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se