F.d. Deloitte-klient i konkurs

Fordran på 0,5 Mkr i fara när Intacta Kapital stänger butiken.

Den skuldtyngda försäkringsförmedlaren Intacta Kapital är försatt i konkurs. Den företagsrekonstruktion som Revisionsvärlden skrivit om tidigare har misslyckats. Den senaste tiden har krav gentemot bolaget vuxit ytterligare till cirka 26 miljoner kronor.

”Vi kan helt enkelt inte överblicka och finna någon lösning för hur dessa enorma skadeståndskrav skulle kunna hanteras och vi vet inte heller om det kan finnas ytterligare garantier eller utfästelser som de tidigare ägarna ställt ut. Det är så stora belopp på över 25 miljoner kronor så det går helt enkelt inte att hantera”, säger vd Daniel Aspelin till nättidningen Realtid.

Problemen för Intacta beror delvis på ett tidigare förvärv av Contender Kapital. I rekonstruktionsfasen fanns cirka 160 fordringsägare bland där Grönbergs Advokatbyrå var störst med en fordran på drygt 2,45 miljoner kronor. Deloitte, som var Intacta Kapitals revisor, har en fordran på drygt 561 000 kronor.

Av Intactas senaste årsredovisning framgår att Deloitte under 2014 fakturerade 635 000 kronor för revisionen, inga andra tjänster är redovisade.

Martin Hammarström

[email protected]