Detta kräver programvarubolagen av statlig utredning

Foto: Wolters Kluwer Tax and Accounting Sverige

I förra veckan lämnade programvaruföretagen Wolters Kluwer, Björn Lundén, Edison, Fortnox, Hogia och Visma Spcs, in en gemensam skrivelse till den statliga Utredningen om modernisering av bokföringslagen och förenklat företagande.

Regeringens utredning har till syfte att åstadkomma ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag. Programvaruföretagen har formerat en grupp för att gemensamt driva frågor kring processer, förenklingar och förbättringar.

Exempel på frågor som gruppen lyfter fram i skrivelsen till utredningen:

  • Kravet på systemdokumentation upplevs ofta svårtolkat och det tycks råda en oklarhet hur detta dokument ska se ut. Det är önskvärt med en tydligare och enklare lagstiftning som utgår från ett digitalt bokföringsflöde och från möjligheterna i våra system. För företag med enklare bokföring, och där programvara av standardtyp används, behöver det kanske inte ställas krav på systemdokumentation. Detta vore en förenkling för mikroföretag.
  • Färre företagsformer skulle innebära minskad komplexitet av regler och datum som styrs av olika företagsformer. Se över vilka typer av regler och företagsformer som behövs, och gör det enkelt att växa som företagare och byta företagsform.
  • Att avveckla företag är en omodern och långdragen process. Den kan både moderniseras och förkortas. Se över och lämna förslag på̊ en mer digital och effektivare hantering för att avveckla företag. 
  • Det borde vara obligatoriskt med digital rapportering av tex årsredovisning, med kvalificerade signeringsmöjligheter.

”För att nå bättre beslut och smidigare lösningar ser vi ett behov av att öka förståelsen för vår roll i företagarens vardag. Vi programleverantörer är ofta de som omsätter lagar och regler till funktionalitet för både företagare och redovisningskonsulter”, skriver gruppen i ett pressmeddelande.

Martin Hammarström

[email protected]