Brännström kräver HQ-kommission (igen)

Dan Brännström

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström gör ett nytt försök att väcka liv i frågan om en oberoende HQ-kommission. I en debattartikel som publiceras i SvD Näringsliv på måndagen kräver han ”en heltäckande och faktabaserad analys av förloppet i HQ”.

Brännström anser att de båda tingsrättsdomarna rörande HQ (brottmålet respektive civilmålet) beskriver situationen på olika sätt. I den ena rättegången bedöms redovisningen ha varit förenlig med gällande normgivning, i den andra kritiseras både redovisningen och revisionen utan att det leder till fällande domar.

Enligt Brännström är det viktigt att en HQ-kommission granskar FI:s beslutsprocesser och huruvida myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank.

”Styrelsernas och ledningars ansvar i HQ-koncernen liksom revisorns roll och ansvar måste självklart belysas. En HQ-kommission kan också servera underlag för en angelägen dialog på det internationella planet om huruvida nuvarande redovisning till verkligt värde är ändamålsenlig”, skriver Dan Brännström i artikeln.

 

Martin Hammarström

[email protected]