”Det finns en styrka i att äga hela projektet”

Tommy Furland nobbar riskkapital till egen revisionsmjukvara.

Tommy Furland

Auktoriserade revisorn Tommy Furland i Linköping sålde nyligen redovisningsdelen av Furlands, se tidigare artikel. Ett av skälen var att få mer tid till Diffinder, en mjukvara som började som ett sidoprojekt inom byrån och som nu drivs som ett separat bolag. Revisionsvärlden ringde upp Tommy Furland för att ta reda på mer.

Hur kommer det sig att en liten revisionsbyrå i Östergötland tagit fram ett eget revisionsprogram?

”Jag jobbade som revisor fram till 2013 när jag gjorde ett break och höll på med ett annat projekt under några år. När jag sedan kom tillbaka till revisionsbranschen insåg jag att vi jobbade på samma sätt då som vi hade gjort när jag slutade 2013. Och det sättet var ganska likt arbetssättet som när jag själv blev revisor 2005. Det var en tankeställare. Men det var när jag kom i kontakt med Mikael Call, som doktorerat i matematik, som projektet tog form. Det är han som tillsammans med Åsa Holm, också hon matematiker, utvecklat den teknologi som programmet bygger på. Vi har kombinerat revisorskunskaper och matematisk kunskap”, säger Tommy Furland.

Hur lång tid har det tagit?

”Vi började i liten skala år 2017, men under de första åren var målet inte att skapa ett revisionsprogram, snarare verktyg vi och andra byråer skulle kunna kombinera med de revisionsprogram som redan fanns på marknaden. Med tiden blev det samtidigt naturligt att ta fram ett komplett revisionssystem. Vi breddade oss därför för tre år sedan och snart därefter vågade vi låta ett par andra byråer prova systemet. Fortfarande är det kanske inte riktigt officiellt lanserat. Men både vi och flera andra byråer använder programmet sedan årsskiftet 2022/2023, så det finns och fungerar.”

Diffinder omsatte endast 1 Mkr under 2023. Hur många användare har programmet idag?

”Det vill jag inte säga. Vi är naturligtvis jättesmå på marknaden, men intresset är starkt.”

Så hur många byråer använder programmet?

”Vi har 70 byråer som antingen använder eller utvärderar systemet. De andra byråerna har varit goda ambassadörer för programmet, vi har inte behövt göra någon marknadsföring av betydelse.”

Vilken typ av bolag kan man revidera i Diffinder?

”Nästan alla ägarledda bolag och flertalet föreningar och stiftelser, skulle jag säga. Kort och gott de bolag, föreningar och stiftelser som revisorer utanför de allra största byråerna typiskt sett jobbar med.”

Det är ju samma revisionsstandard – ISA – som gäller, oavsett hur stort bolaget är. Går det egentligen att skala bort så många funktioner?

”Visst måste de olika delarna och funktionerna finnas, men man kan i programmet skala bort mycket brus för de allra flesta företagen”.

Det verkar ju komma en anpassad standard för revisionen av mindre och mindre komplexa företag, ISA for Less Complex Entities. Tror du inte exempelvis Wolters Kluwer och Hogia kommer att lansera nya versioner av sina revisionsprogram då?

”Det kan hända. Vi känner oss trygga med att vårt program ska klara även ISA for Less Complex Entities och jobbar redan med de aktuella anpassningarna. I praktiken skalar många revisorer bort en hel del moment av revisionen redan idag. Ett nytt regelverk blir tydligare och det blir tryggare att göra den typen av avskalningar.”

Det finns drygt 250 000 aktiebolag som revideras varje år. Ett antal av dessa revideras av de sex största revisionsbyråerna, som har egna revisionssystem. Hur stor är egentligen marknaden för revisionsprogram i Sverige?

”Vi tänker inte så mycket själva utifrån antal bolag utan snarare utifrån antal användare. Det finns ju cirka 3 000 auktoriserade revisorer. Hälften av dessa tillhör storbyråerna. Sedan har många småbolagsrevisorer en eller två assisterande kolleger. Så vi bedömer att vår målgrupp i praktiken är 4000 till 5000 personer.”

Jag gissar att många i din målgrupp använder Wolters Kluwers eller Hogias program. Hur mycket betalar de för sina revisionsprogram idag?

”Det har vi ingen inblick i. Vid sidan av de program du nämner finns det definitivt de som använder andra system, även egenutvecklade system.”

Så hur ska ni prissätta Diffinder?

”Diffinder kostar 1500 kr per användare och månad. Då ingår inte enbart själva systemet utan även fria identifiering och signeringar. Systemet är molnbaserat och datalagringen ingår i priset.”

OK. Och vad tror du att ert system kan göra bättre än konkurrenterna?

”Vi tror att vi kan automatisera mycket mer. Vi vill inte bara erbjuda ett system där du dokumenterar vad du gör och inte gör. Vi vill att systemet ska utföra en hel del av jobbet som framför allt revisorsassistenter gör idag.”

Kan du ge några exempel på sådana moment?

”Den teknologi jag nämnde inledningsvis gör att systemet kan ta en bokföringsfil och bryta ner den i enskilda affärshändelser. Systemet vet affärshändelserna och kommer därför automatiskt kunna göra exempelvis betalningskontroller av kundfordringar, kontroller av att alla banktransaktioner är bokförda rätt, periodiseringskontroller av leverantörsfakturor och så vidare. Om jag får bli teknisk kollar systemet inte så mycket på rader i bokföringsfilen utan kollar på vilka händelser som finns i filen, d v s hur olika rader hänger ihop. En absolut majoritet av alla affärshändelser kommer framåt gå att kontrollera automatiskt om systemet får access till data från omvärlden, exempelvis ett bankkonto eller en momsdeklaration.”

Hur mycket tid sparar man om man byter från ett standardprogram till ert program?

”Just idag så tror inte jag tidsbesparingen är den största grejen utan att kvalitén blir väldigt mycket bättre. En annan fördel är att riskbedömningen blir enklare, du får förslag på risker och hur de ska hanteras. Det ska vara ganska svårt att göra en dålig revision med oss.”

Revisionsvärlden har tidigare skrivit om Umeåbolaget Senseworks, som även de utvecklar ett molnbaserat revisionsprogram. Är du oroligt att det ska bli för många program på marknaden?

”Nej. Problemet idag är snarare att det finns för få än för många aktörer. Senseworks har lanserat ett transaktionsanalyssystem, och vill som vi uppfattat komplettera med ett revisionsprogram. Vi gör tvärt om. Vi har ett revisionsprogram, och arbetar på ett transaktionsanalyssystem, som vi hoppas kunna lansera i höst.”

Vilka äger Diffinder?

”Idag är det Mikael Call, Åsa Holm, ytterligare en nyckelperson samt min bror Jakob och jag själv.”

Ni ska inte ta in externt kapital?

”Nej, vi tror att det finns en styrka i att äga hela projektet. På så sätt kan vi vara snabbfotade och realisera det tydliga mål som vi har utan att behöva ta hänsyn till andra krav än de som kommer från våra användare. Målet är att få bolaget kassaflödespositivt. Just nu är det inte det. Vi är vi 6-7 som arbetar heltid med Diffinder, beroende på hur man räknar.”

Tvingades du sälja redovisningen för att finansiera Diffinder?

”Tvingades är fel ord. Det var ju frivilligt och ett beslut som även låg i redovisningsverksamhetens intresse. Men det är klart i takt med att Diffinder utvecklats så kommer det att kräva mycket mer tid, och kanske också mer pengar.”

Martin Hammarström

[email protected]