Deloitte ökar 21 procent

Växer om KPMG i Sverige.

Jan Berntsson

Deloitte Sverige, med vd Jan Berntsson, redovisar kraftigt ökad omsättning och vinst under det senaste räkenskapsåret, ett år som avslutades i maj. Det visar bolagets färska årsredovisning.

Omsättningen uppgick till 2 440,7 miljoner kronor (2 012), en ökning med 21 procent mot föregående år. Bolaget säljer därmed mer än konkurrenten KPMG, som omsatte 2,2 miljarder kronor under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 september i fjol.

Rörelseresultatet blev 451,9 miljoner kronor (416,6), med en rörelsemarginal på 19 procent. Rörelsemarginalen blev faktiskt ännu högre i fjol.

Resultatet före skatt var 450,9 miljoner kronor (416,5). Resultatet efter skatt blev 348,7 miljoner kronor (321,3), en ökning med 9 procent mot föregående år.

“Vi bedömer att det finns ett fortsatt starkt behov av våra revisions- och rådgivningstjänster hos våra klienter, vilket skapar goda förutsättningar för en gynnsam utveckling under de närmaste åren”, skriver Deloitte i årsredovisningen.

Deloitte Sverige rekryterade under förra året 320 nya medarbetare varav två tredjedelar var nyutexaminerade. Det totala antalet anställda uppgår nu till 1224 personer, vilket kan jämföras med 1662 på KPMG i senaste bokslutet.

Deloitte ger i årsredovisningen en del intressant information om holdingbolaget Deloitte North West Europe, som Revisionsvärlden skrivit om tidigare. Bolaget North West Europe (NWE) ägs av delägarna i Belgien, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Schweiz. Sedan juni i år ägs Deloitte AB av Deloitte Sweden AB, som i sin tur har holdingbolaget Deloitte NWE LLP som majoritetsägare. Endast en mindre del av den svenska verksamheten ägs direkt av svenska partners.

Deloitte Sverige, Mkr

2016/2017

2015/2016

Förändring

Nettoomsättning

2 440,7

2 012

21,3%

Rörelseresultat

451,9

416,6

8,5%

Rörelsemarginal

18,5%

20,7%

Resultat före skatt

450,9

416,5

8,3%

Nettoresultat

348,7

321,3

8,5%

Finwire

[email protected]